Monday, May 28, 2012

ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္ ၏ဇာတာ


''သိပၸံဂဏန္းတြက္စက္ျဖင့္ၾတိစကၠဇာတာတြက္ယူနည္း''  နကၡတ္ေဗဒင္ ဝါသနာရွင္မ်ားအတြက္သိပၸံဂဏန္းတြက္စက္ျဖင့္ၾတိစကၠဇာတာတြက္ယူနည္း

''မင္းဘိသိတ္ခံဂါထာ''


မင္းမ်ားဘိသိတ္ခံ ခိ်န္တြင္ရွြတ္ဆိုေသာဂါထာ