Saturday, June 30, 2012

အလုပ္အကိုင္ေကာင္းေကာင္း

                                        ၁၀ တန္ဘာ၀တြင္ရပ္တည္ေသာျဂိုဟ္မ်ား

တနဂၤေနြျဂိုဟ္-နိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲ၊အစိုးရ၀န္ထမ္း၊၄ဟူးပါလွ်င္ သိပၸံပညာရွင္
တနလၤာ ျဂိုဟ္-အသိညဏ္ပညာနွင့္ျပည့္စံု၊၅ေတးပါလွ်င္ေရွေဟာင္းဘာသာရပ္မ်ားတတ္ကြ်မ္း
အဂၤါျဂိုဟ္-ရဲရင့္စြာအုပ္ခု်ပ္သူ၊၄ဟူးပါ ကြ်မ္းက်င္ေသာအင္ဂ်င္နီယာ၊၅ေတးပါ အၾကီးအကဲ
ဗုဒၶဟူးျဂိုဟ္-သခၤ်ာ၊နကၡေဗဒင္ကြ်မ္းက်င္၊စြယ္စံုကြ်မ္းက်င္၊အစိုးရအရာရိွၾကီး

၁၀ တန့္သခင္ျဂိုဟ္န၀င္းစီး

                                                            ၁၀ တန့္သခင္ျဂိုဟ္န၀င္းစီး
 
ေတေဇာ-မိႆ၊သိဟ္၊ဓနု(န၀င္းမ်ားစီးခဲ့လွ်င္)
မိႆ-သတၱုလုပ္ငန္းမ်ား၊        
သိဟ္-သစ္ေတာဌာန၊စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း၊ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း
ဓနု-ဦးစီးဌာနမ်ား၊အုပ္ခု်ပ္ေရးဌာနမ်ား၊စီးမံကိန္းဌာနမ်ား၊လက္နက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေသာဌာနမ်ား
    တြင္လုပ္ရမည္။

''စီးပြားေရးအလုပ္အကိုင္''


                                                        ''စီးပြားေရးအလုပ္အကိုင္''

***လဂ္နွင့္လဂ္သခင္ျဂိုဟ္တို့အားလြမ္းမိုးသည့္ျဂိုဟ္မ်ားသည္အလုပ္အကိုင္ကိုျပ႒ာန္းသည္။
***ၾတိေကာဏသခင္ဒသာစားစဥ္၊၁၀ တန့္ကို၅ေတးျမင္ခိုက္အလုပ္အကိုင္ရရန္ၾကိုးစားရမည္။
စစ္ေဆးရန္
၁။လဂ္
၂။လဂ္သခင္ျဂိုဟ္
၃။လဂ္သခင္ျဂိုဟ္န၀င္းစီး
၄။လဂ္သခင္ျဂိုဟ္ရပ္တည္ရာဘာ၀မ်ား
၅။လဂ္၌ရပ္တည္ေသာျဂိုဟ္မ်ား ကိုစစ္ေဆးရမည္။

''ဥပေစၧဒကံ''

 
                                                                        ''ဥပေစၧဒကံ''
                                                                
အက်ဥ္းခ်ဳပ္အေဟာမ်ား

-၆တန့္စေန=ရန္သူညွင္းပန္းခံရ၊ဥပဒ္အနၱရာယ္မ်ား၊ရန္သူကိုမေအာင္ျမင္၊
 သိကၡာမဲ့စြာေအာင္ျမင္၊ေသေဘးမရိွ
-၈တန့္စေန=ငယ္သားလုပ္ၾကံခံရ၊လက္နက္ေဘး၊မိမိေၾကာင့္လက္ေအာက္
 ငယ္သားေသ၊ရန္သူအတြက္စိတ္ညစ္ရ၊ဖိနိွပ္မႈခံရ၊ေသးေဘးရိွ

လဂ္စီးန၀င္းမွ(၇)တန့္ေျမာက္ န၀င္းအေဟာမ်ား

               လဂ္စီးန၀င္းမွ(၇)တန့္ေျမာက္ န၀င္းအေဟာမ်ား

       တနဂၤေနြန၀င္းျဖစ္လွ်င္ သီလအစရိွေသာသမာဓိဂုဏ္
နွင့္ျပည့္စံုေသာ၊ တည္ၾကည္ေသာ ဇနီး ခင္ပြန္း ကိုရမည္။
  တနလၤာန၀င္းျဖစ္လွ်င္နူးညံ့သိမ္ေမြ့၍မယားအလိုကိုလိုက္
ေသာခင္ပြန္းကိုရမည္။နူးညံ့သိမ္ေမြ့ေသာဇနီးကိုရမည္။

Friday, June 29, 2012

ရတနာဝတ္ဆင္ရာတြင္ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ား

ရတနာဝတ္ဆင္ရာတြင္ဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ား
                                       

-ပတၱျမားေက်ာက္သည္အမို်းသမီးမ်ား၀တ္ဆင္ရန္မသင့္ေတာ္ဟူ၍လည္းဆိုသည္။
-အမို်းသားမ်ားအဓိက ၀တ္သင့္ေသာေက်ာက္ဟုသတ္မွတ္သည္။
-အျခားေသာေက်ာက္မ်ားသည္က်ား၊မ မေရႊး၀တ္ဆင္နိုင္သည္။
-ပတၱျမား၀တ္ကေရႊနွင့္ လက္၀တ္ရတနာျပုရမည္။

ဟိနၵူူလမ်ားတြင္ဖြားျမင္ေသာအကို်းရလဒ္အေဟာမ်ား


                                         ဟိနၵူူလမ်ားတြင္ဖြားျမင္ေသာအကို်းရလဒ္အေဟာမ်ား

တန္ခူး=စိၾတလ
ကဆုန္=၀ိသာခါလ
နယုန္=ေဇ႒လ
၀ါဆို=ျပုဗၺာသဠ္လ
၀ါေခါင္=သရ၀ဏ္လ

Thursday, June 28, 2012

ဒသာေကာက္ကိန္း

ဆရာ၀န္နွင့္ေရာဂါ

                                                          ဆရာ၀န္နွင့္ေရာဂါ
* ၁ တန့္သခင္ ေဆ၀ါး
*၇ တန့္သခင္ ဆရာ၀န္
* ၇ တန့္သခင္ သည္ ၁ တန့္သခင္နွင့္တနလၤာျဂိုဟ္ကိုအေနွာင္အယွက္ျပုပါကေ၀ဒနာရွင္ကို
  ဆရာ၀န္ကကုသနိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္။   
* ၇ တန့္သခင္ နွင့္၁ တန္သခင္မိတ္ျဖစ္ပါကေဆးေျပာင္းကုသလွ်င္ေရာဂါေပ်ာက္မည္။
*၇ တန့္သခင္ သည္ ၁၀ တန့္သခင္နွင့္မိတ္ျဖစ္ပါကဆရာ၀န္ေျပာင္းကုလွ်င္ေရာဂါေပ်ာက္မည္။

''လိုရာဆနၵျပီးျပည္စံုနိွင္ပါေစ''

''ေရာဂါမ်ား''

                               ''ေရာဂါမ်ား''
စိတ္ ေရာဂါ
-၂လာ= စိတ္
  စေန =တကိုယ္တည္းေနလိုျခင္း၊စိတ္ညိုးငယ္ျခင္း
-၂လာ၊စေန ပိုင္ရာသီရပ္က= တကိုယ္တည္းေနလိုျခင္း၊စိတ္ညိုးငယ္ျခင္း
-၂လာ+၄ဟူး=ပါပျမင္၊ပူး၊ပါကတၱရီသင့္=စိတၱဇ ေရာဂါ
-၁ တန္တြင္ ၂၊၄ ပူး၊ပါပ၊၃ဂါျမင္
-၂လာ+ကိတ္=ကိတ္ပိုင္နကၡတ္စီး
-၂လာ+ရာဟု=ရာဟုပိုင္နကၡတ္စီး
-၄ဟူး=စကား၊စေန=ကစဥ္ကလွ်ား(၃၊၁၁ တန့္)ရပ္=ေတာင္စဥ္ေရမရစကာေလွ်ာက္ေျပာ

''ေရာဂါကာရကမ်ား''

                                                      ''ေရာဂါကာရကမ်ား''

တနဂၤေနြ ကာရက
ဦးေခါင္း၊ဦးေနွာက္၊မ်က္စီ၊ပါစပ္၊နွလံုး၊အဆုတ္၊
သည္းေျခ၊အရိုး၊တင္ပါးခြက္၊
သရက္ရြက္၊လည္ေခ်ာင္း
-ဦးေခါင္းကိုက္ျခင္း
-ဦးေဏွာက္ပ်က္ျခင္း

''ေရာဂါပရိယာယ္''

                                                         ''ေရာဂါပရိယာယ္မ်ား''

တနဂၤေနြ
-သည္ေျခမွစ၍ျဖစ္ေသာ ေရာဂါ
-အပူေၾကာင္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါ
-၀က္ရႈပံ် ေရာဂါ
-နွလံုး ေရာဂါ
-မ်က္ေစ့ ေရာဂါ
-အပူ၀င္ေသာဖ်ားနာမႈအမို်းမို်း

ဆရာ၀န္အမို်းမို်းကို ကိုယ္စားျပုေသာျဂိုဟ္မ်ား

                                ဆရာ၀န္အမို်းမို်းကို ကိုယ္စားျပုေသာျဂိုဟ္မ်ား

ဥပမာ။  ။တနဂၤေနြျဂိုဟ္-၁၊တနလၤာျဂိုဟ္-၂၊အဂၤါျဂိုဟ္-၃၊ဗုဒၶဟူးျဂိုဟ္-၄၊ၾကာသာပေတးျဂိုဟ္-၅
       ေသာၾကာျဂိုဟ္-၆၊စေနျဂိုဟ္-၀၊ရာဟုျဂိုဟ္-၈၊ကိတ္ျဂိဟ္-၉

ဆရာ၀န္အမို်းမို်း

က်န္းမာေရး ၾတင္းမ်ား


 က်န္းမာေရး ၾတင္းမ်ား

''က်န္းမာေရး''

                                                                            
                                                          ''က်န္းမာေရး''

အနာေရာဂါ
၁။ ၆ တန့္ဘာ၀တြင္ရပ္တည္ေသာျဂိုဟ္
၂။ ၆ တန့္ဘာ၀ သခင္ျဂိုဟ္
၃။ ၆ တန့္ဘာ၀ သခင္ျဂိုဟ္နွင့္ပူးယွဥ္္ေသာျဂိုဟ္
၄။ ၈ တန့္နွင့္ ၁၂ တန့္ ရပ္တည္ေသာျဂိုဟ္
၅။ ၃၊၆၊၁၀ တန့္မ်ားတြင္ပါပျဂိုဟ္ရပ္ကက်န္းမာေရးေကာင္းေစသည္။
၆။ ၈ တန့္ နာကာရွည္ ေရာဂါ၊ ၈ တန့္ တနဂၤေနြခဲြစိတ္ျခင္းကိုညြန္းျပ၊ေရာဂါတိုးေစ
၇။ ၈ တန့္တြင္ေသာမျဂိုဟ္တလံုးရပ္ကနာတာရွည္ ေရာဂါျဖစ္ရန္ေသခ်ာသည္။
၈။ ၆ တန့္ေ၀ဒနာ၊ ၈ တန့္ နာတာရွည္
၉။ ၆ တန့္သခင္နွင့္ ၁၂ တန့္သခင္ဒသာစားကေဆးရံုတက္ရတတ္သည္။
၁၀။ ၁၂ တန့္ေဆးရံု
၁၁။ ရာဟု ၃၊၆၊၁၁တန့္ရပ္က အရိဌဘဂၤယုဂ္ပ်က္ေစသည္။
၁၂။မည္သည့္ျဂိုဟ္မဆို ၈ တန့္သခင္နွင့္ပူးယွဥ္ဆက္စပ္ခဲ့ပါကျဂိုဟ္ဆိုးျဖစ္လာမည္။
၁၃။စေန သည္ကင္ဆာ ေရာဂါ၊ ၄ တန့္သည္ကင္ဆာ ေရာဂါ
၁၄။ ၂၊၅ သည္ေရရာသီ၊ကရကဋ္တြင္ရပ္တည္က ကင္ဆာ ေရာဂါျဖစ္မည္။

***အနာေရာဂါနွစ္မို်းသံုးမို်းနွင့္အထက္ကညြန္းျပခ်က္ခ်င္းတူညီေနလွ်င္ျဖစ္မည့္ေရာဂါျဖစ္၏။
''ပါျဂိုဟ္မု်ား၊ကိန္းခိုနား၊အသက္တိုတတ္၏''
''ေသာမျဂိုဟ္မ်ား၊ ကိန္းခိုနား၊အသက္ရွည္တတ္၏''

***
တနဂၤေနြျဂိုဟ္-အရိုး
တနလၤာျဂိုဟ္ -အေသြုးး
အဂၤါျဂိုဟ္-ရိုးတြင္းခ်င္ဆီ
ဗုဒၶဟူးျဂိုဟ္-အေရျပားး
ၾကာသာပေတးျဂိုဟ္- ဥေဏွာက္
ေသာၾကာျဂိုဟ္-သုတ္
စေနျဂိုဟ္-အေၾကာ

***
တနဂၤေနြျဂိုဟ္-အဂၤါျဂိုဟ္-    အျမင္(ရႈပါရံု)
တနလၤာျဂိုဟ္-ေသာၾကာျဂိုဟ္- အရသာ(ရသာရံု)
ဗုဒၶဟူးျဂိုဟ္- အနံ့ (ဂနၶာရံု)
ၾကာသာပေတးျဂိုဟ္-  အသံအၾကား  (သဒၶါရံု)
စေနျဂိုဟ္-ရာဟုျဂိုဟ္-ကိတ္ျဂိဟ္-အေတြ့အထိ  (ေဖာ႒ဗၺာရံု)ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

                                                                                        ''လိုရာဆနၵျပီးျပည္စံုနိွင္ပါေစ''

''သေရာဒယေဗဒင္''(စနၵရာကာလာနစက္)                                                       ''သေရာဒယေဗဒင္''
                                                      ''စနၵရာကာလာနစက္''

*** မိမိ၏နာမနကၡတ္ (သို့)ေမြးနကၡတ္ ကိုရွာျပီး အထက္ပါ ''စနၵရာကာလာနစက္'' စက္တြင္ခ်ပါ။အေဟာမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
      ဥပမာ။      ။မိမိ၏ ေမြးဇာတာတြင္ ေမြးနကၡတ္ သည္ (၁၃) ေျမာက္  ဟႆတ နကၡတ္ ျဖစ္ပါက(က)အုပ္စုတြင္က်ေနမည္။ 
      ဥပမာ။      ။ယွဥ္ျပိဴင္ကစားမည့္ေန႕ စန္းယွဥ္ နကၡတ္ မွစတင္၍ ခ်ရမည္။

လူအမ်ိဳးမ်ိဳး


''ကုဇေဒါသ''

                                                                  နမူနာဇာတာ


                                                     
                                                                  ''ကုဇေဒါသ''

                         အိမ္ေထာင္ေရးအေဟာတြင္ ေယာက္်ားႏွင့္မိန္မဇာတာတြင္  ''ကုဇေဒါသ''
သင့္ထားပါက အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပ ၊တက်က္က်က္ႏွင့္ လင္မယားရန္ျဖစ္တတ္သည္။
အိမ္ေထာင္ဖက္ ေရြးခ်ယ္ပါက အိမ္ေထာင္ဖက္၏ဇာတာတြင္   ''ကုဇေဒါသ''သင့္ထားပါက
အိမ္ေထာင္ အဆင္မေျပျဖစ္တတ္သည္။
                       မူလဇာတာတြင္ လဂ္၊စန္း၊ေသာၾကာမွ (၁၊၂၊၄၊၇၊၈၊၁၂)  တန့္တြင္အဂၤါရိွက
ကုဇေဒါသသင့္ ထားသည္။
                     ေကာဇာ အဂၤါ၊မူလ လဂ္၊စန္း၊ေသာၾကာမွ   (၁၊၂၊၄၊၇၊၈၊၁၂)တန့္ ေရာက္ခိ်န္
ကုဇေဒါသသင့္ လာလိမ့္မည္။
                  အဂၤါျဂိဳဟ္၊ က်ားရာသီအိမ္ (၁၊၃၊၅၊၀)ပိုင္အိမ္   တြင္ရပ္ကဒုကၡေပမည္ ၊ၾကီးမား၊
(၄၅)ရက္ ၾကာမည္။အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပျဖစ္တတ္သည္။
*ေဒါသသသင့္ခိ်န္ လဂ္၊စန္း၊ေသာၾကာ သည္   (၂၊၄၊၀)ပိုင္အိမ္တြင္ရိွကဒုကၡမေပးတတ္ပါ။
*အဂၤါ ရပ္နွင့္အထူးျမင္အိမ္မ်ား(အဂၤါ ျဂိဳဟ္ အထူးျမင္အိမ္မ်ား(၄)တန္႕၊(၈)တန္႕)နွင့္ပတ္သက္
္ေသာ ဒုကၡရရိွမည္။
*လဂ္ ကိုယ္ေၾကာင့္  စိတ္ဆင္းရဲမႈ
*စန္းနွစ္ေယာက္လံုးစိတ္မေက်မခ်မ္းျဖစ္ျပီးစိတ္ဆင္းရဲမႈ 
*အဂၤါ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္မူေၾကာင့္  စိတ္ဆင္းရဲမႈ          
*ေသာၾကာ အိမ္ေထာင္ဖက္ေၾကာင့္ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ခံစားရမည္။
*၂ တန့္ (၄ဟူး)ပိုင္ရာသီျဖစ္က ေဒါသမသင့္
*၄ တန့္ (၃ဂါ)ပိုင္ရာသီျဖစ္က ေဒါသမသင့္
*၇ တန့့္ ကရကဋ္၊မကာရပိုင္ရာသီျဖစ္ကေဒါသမသင့္
* ၈ တန့္ (၅ေတး)ပိုင္ရာသီျဖစ္က ေဒါသမသင့္
*၁၂တန့္ (၆ၾကာ)ပိုင္ရာသီျဖစ္က ေဒါသမသင့္
*အဂၤါ သိဟ္၊ကုမ္ရာသီရပ္၊(စေန/၄ဟူးျမင္)ေဒါသမသင့္
 *အဂၤါ သည္ ၅ေေတး၊၂လာ၊ရာဟု၊ကိတ္နွင့္ပူးယွဥ္က ေဒါသမသင့္တတ္ပါ။

                                                                     ''လိုရာဆနၵျပီးျပည္စံုနိွင္ပါေစ''

ျဂိုဟ္မ်ားဘာ၀ ၁၂ ပါးတြင္ရပ္တည္ျခင္းအကို်းတရားမ်ား


                           ျဂိုဟ္မ်ားဘာ၀ ၁၂ ပါးတြင္ရပ္တည္ျခင္းအကို်းတရားမ်ား

တနဂၤေနြ ဘာ၀ ၁၂ ပါးရပ္တည္ျခင္း
(၁ တန့္) အသည္းေရာဂါခံစားတတ္သည္၊ မ်က္စိအေ၀းမႈန္တတ္သည္၊ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ရာ
တြင္ ပ်င္းရိတတ္သည္၊ အသိÓဏ္ျပည့္စံုျြကယ္၀တတ္သည္၊ စြန့္စား၍ ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ ပ်င္းရိ
တတ္သည္၊အသိÓဏ္ျပည့္စံုျြကယ္၀တတ္သည္၊စြန့္စား၍ ေဆာင္ရြက္ရေသာ အလုပ္မ်ားကို နွစ္ျခိုက္
တတ္သည္။ကိုယ္ခနၶာ၌ အစဥ္ေသြးပူေနတတ္သည္။