Thursday, January 24, 2013

အသက္ကယ္ယၾတာျပဳပါ

                                                     အသက္ကယ္ယၾတာျပဳပါ

         မက်န္းမမာျဖစ္လွ်င္ လႈနာအသက္ကိုတည္    ေကာဇာသကၠရာဇ္နဲ့ေပါင္း (၃)   နဲ့ေျမွာက္ (၇)  နဲ့စားပါ။   အၾကြင္းမွာ-
၁   ၾကြြင္းရင္         ဆီမီးထြန္းပါ။
၂   ၾကြင္းရင္         ေရႊၾကာသကၤန္းလႈပါ။
၃   ၾကြင္းရင္         ရုကၡစိုးနတ္ကိုတင္ေျမွာက္ပါ။
 ၄   ၾကြင္းရင္         ငါးသက္ေစ့လႊတ္ပါ။
၅   ၾကြင္းရင္         သံဃာကိုဆြမ္းကပ္ပါ။
၆   ၾကြင္းရင္     ယာယီေျပာင္းပါ။                                                                                                                 
၀   ၾကြင္းရင္         တံတားခင္း  ေညာင္ေထာက္ပါ။


                                                                                           က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ