Tuesday, November 4, 2014

ရတနာပံု၏နိဒါန္းႏွင့္နိဂံုး-၁

ရတနာပံု၏နိဒါန္းႏွင့္နိဂံုး-၁


ရတနာပံု၏နိဒါန္းႏွင့္နိဂံုး မ်ားအေၾကာင္း

အိုဘယ့္အေနာ္ရထာ

 အိုဘယ့္အေနာ္ရထာ
တကၠသိုလ္စိန္တင္ 

သမိုင္း၀ါသနာရွင္မ်ားအတြက္

ကုန္ေဘာင္မင္းဆက္ရုပ္ပံုလႊာ

ကုန္ေဘာင္မင္းဆက္ရုပ္ပံုလႊာ
တင္ႏိုင္တိုး