Friday, August 31, 2012

အမူအခင္းျဖစ္လ်င္လုပ္ေသာယၾတာ

                          အမူအခင္းျဖစ္လ်င္လုပ္ေသာယၾတာ
                 အေၾကာင္းတခုေၾကာင့္ အမူအခင္းျဖစ္ျပီး၊ ရံုးေရာက္၊ အခု်ပ္ခန္းေရာက္ေနလ်င္-
၁။ဂဏန္းသက္ေစ့လြတ္ပါ။
၂။စာ၊ခို၊ေက်း မ်ားမ်ားလြတ္ပါ။
၃။လင္ပန္းေပၚ လက္ဘက္(၉)ပံု ပံုျပီး ေနပူမွာထားပါ၊မရုပ္ရ။(၉)ရက္လုပ္ပါ။ေဘးလြတ္မည္။

                                                                                              ''လိုရာဆနၵျပီးျပည္စံုနိွင္ပါေစ''

ႏုိင္ငံျခားေရာက္ျမန္မာမ်ား အတြက္ အိမ္တက္မဂၤလာအစီအရင္

                     ႏုိင္ငံျခားေရာက္ျမန္မာမ်ား အတြက္ အိမ္တက္မဂၤလာအစီအရင္

                      ႏုိင္ငံျခားေရာက္ျမန္မာမ်ား အိမ္အေျပာင္းအေရႊ႕ုျပဳလုပ္ရာတြင္ နကၡတ္ေဗဒင္အစီအရင္
အတိုင္း မဂၤလာက်က္သေရျပည့္စံုစြာျဖင့္ အိမ္အေျပာင္းအေရႊ႕ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေဗဒင္ဆရာအကူအညီမယူ
ဘဲ မိမိကိုယ္တိုင္ က်က္သေရ မဂၤလာအေပါင္းျပည့္စံုစြာ အိမ္တက္မဂၤလာျပဳလုပ္နွိင္ေစရန္ အစီအရင္မ်ား
ႏွင့္ အခ်ိန္အခါမ်ားကိုတင္ျပေပးလိုက္ပါသည္။
(၁) ေအာက္ပါအတိုင္းအစီအရင္လုပ္ပါ


Sunday, August 26, 2012

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္းလိုဘုရင္ျဖစ္ခ်င္သလား


                                 ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္းလိုဘုရင္ျဖစ္ခ်င္သလား

                  မိမိ၏ဇာတာ၌ ရာဇယုဂ္ ေကာင္းေကာင္းပါမွသာတိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ မင္းျဖစ္နွိင္သည္။
ဇာတာတြင္ ဥစ္ ရသည္ ကသစ္ရသည္ ဆိုျပီးေျပာၾကေသာ္လည္း ဥစ္အံ့သာ၊ ကသစ္အံ့သာ အတိအက်
ရရွိမွသာ ထို ဥစ္၊ ကသစ္၏ အက်ိဳး ကိုခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ ယုဂ္မ်ားတြင္လည္းထိုကဲ့သို႕ပင္ရွိ၏။ဇာတာ၌
ရာဇယုဂ္ရရွိေသာ္လည္း ရာဇယုဂ္ တမ်ိဳးျဖစ္ေသာ  နိစၥဘဂၤရာဇေယာဂယုဂ္ သည္ထူးျခားျပီး တိုင္းသူျပည္
သားမ်ားကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဘုရင္ အျဖစ္သို႕ကံၾကမၼာ ကပို႕ေဆာင္ေပးလိမ့္မည္။ ေတာ္လွန္ေရးမ်ား၊ အေရး
အခင္းမ်ားႏွင့္သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား တြင္လည္း ထိုေတာ္လွန္ေရးမ်ားျပီးဆံုးသြားျပီးေနာက္ ထိုအထဲတြင္ပါဝင္ခဲ့
သူမ်ားအနက္မွ ေမြးရာပါဇာတာ တြင္ ရာဇယုဂ္ေကာင္း ရရွိထားသူမ်ားသာ အုက္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း၊ လြတ္ေတာ္
အမတ္၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္း၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္ေဆာင္မ်ားျဖစ္လာၾကသည္ကိုေတြ႕ရမည္။

Saturday, August 25, 2012

ေသာၾကာ၀ၾက ႏွင့္မဂၤလာပဲြပ်က္ကိန္း

                   ေသာၾကာ၀ၾက(Retrograde Motion) ႏွင့္မဂၤလာပဲြပ်က္ကိန္း

              မူလဇာတာတြင္ ေသာၾကာျဂိဳဟ္၀ၾကႏွင့္ဖြားျမင္ခဲပါက ဇာတာရွွင္သည္ မိမိခ်စ္ေသာသူႏွင့္
လဲြရမည္ကံဇာတာပါလာျပီျဖစ္သည္။ဇာတာရွွင္သည္၏ ေစ့စပ္ပဲြ၊ လက္ထပ္မဂၤလာပဲြ သည္အေၾကာင္း
အမိဳ်းမိဳ်းေၾကာင့္ မဂၤလာပဲြ ပ်က္ရလိမ့္မည္။

Friday, August 24, 2012

ေထာင္နန္းစံရမည့္ဇာတာ(အလြယ္ၾကည့္နည္း)

                          ေထာင္နန္းစံရမည့္ဇာတာ(အလြယ္ၾကည့္နည္း)
 
       မိမိ၏ဇာတာရိွလွ်င္၊ထန္းဖူးဇာတာ သို႕ ကြန္ပဴ်တာျဖင့္တြက္ထားေသာၾတိစကၠဇာတာ ကို
ၾကည့္ပါ။ေအာက္ပါပံုစံအတိုင္းရိွေနပါ။အခဳ်ပ္အေႏွာင္ခံရကိန္းရိွေနျပီျဖစ္သည္။နွစ္ၾကီးက်ကိန္းရိွ
ေနျပီျဖစ္သည္။

Thursday, August 16, 2012

ကိုးစေနရဲ့ သိဒၶိ

                                           ကိုးစေနရဲ့ သိဒၶိ
          လဆန္းျဖစ္ေစ၊ လဆုတ္ျဖစ္ေစ၊ ၉ ရက္ေန့ဟာ စေနေန့ျဖစ္ခဲ့ယင္ ကိုးစေနဟုေခၚပါသည္။
သိဒိၶေကာင္းေသာေန့ရကု္ျဖစ္သည္။ေအာက္ပါအတိုင္းစီရင္ပါ။

Friday, July 20, 2012

ပ႒ါန္းတရားေတာ္ႏွင့္ေဗဒင္ဇာတာခြင္

                         ပ႒ါန္းတရားေတာ္ႏွင့္ေဗဒင္ဇာတာခြင္

           ဘေလာဂ္ေဗဒင္၀ါသနာရွင္မ်ား မိမိေမြးရက္ကိုသိပါကဇာတာခြင္ကိုၾကည့္ပါ။မိမိမည္သည့္
ရာသီဖြားျဖစ္သည္ကိုရွာပါ။
ဥပမာ။    ။မိႆရာသီဖြား ျဖစ္ပါက ေဟတုသစၥေယာႏွင့္ကမၼပစၥေယာကို မိမိေမြးေနတိုင္း သက္ေစ့
ရြတ္ပါက ျဂိဳဟ္ဆိုးအစီးအနင္းမွကင္းေ၀းျပီး ေကာင္က်ိဳးမဂၤလာမ်ားႏွင့္ လာဘ္လာဘမ်ားရရွိမည္။


ျဂိဳဟ္တို႕၏ အလုပ္အကိုင္္္ ပရိယာယ္မ်ား

                              ျဂိဳဟ္တို႕၏   အလုပ္အကိုင္္္ ပရိယာယ္မ်ား

         ျဂိဳဟ္တို႕ပိုင္စိုးေသာ အလုပ္အကိုင္္ပရိယာယ္ကို ျဂိဳဟ္မ်ားအလိုက္သတ္မွတ္ေအာက္ပါအတိုင္းသတ္
မွတ္ထားသည္။

တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္  
            ပေယာဂဆရာ၊ လူလိမ္၊ မ်က္လွည့္သမား၊ ေဆးပညာရွင္၊ ေလာင္းကစားသမား၊ ေဆးေဖၚေရာင္းခ်မႈ၊

ရုပ္ပံုသ႑ာန္

                               ရုပ္ပံုသ႑ာန္

            ျဂိဳဟ္တို႕ပိုင္စိုးေသာ ရုပ္ပံုသ႑ာန္းကို ျဂိဳဟ္မ်ားအလိုက္သတ္မွတ္ေအာက္ပါအတိုင္းသတ္မွတ္
ထားသည္။
တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ ၊အဂၤါျဂိဳဟ္ ၊စေနျဂိဳဟ္ ၊ရာဟုျဂိဳဟ္၊ကိတ္ျဂိဳဟ္                ေျခာက္ေသြ႕ေသာျဂိဳဟ္    
တနလၤာျဂိဳဟ္ ၊ ေသာၾကာျဂိဳဟ္                                                 စိုစြတ္ေသာျဂိဳဟ္ 
ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္  ၊ၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္                                             ေရရာသီအိမ္ရပ္လွ်င္ စိုစြတ္၏ 

ျဂိဳဟ္တို႕ပိုင္စိုးေသာအရြယ္အဆင့္အတန္း

                                ျဂိဳဟ္တို႕ပိုင္စိုးေသာအရြယ္အဆင့္အတန္း

                ျဂိဳဟ္တို႕ပိုင္စိုးေသာအရြယ္အဆင့္အတန္းကို ျဂိဳဟ္မ်ားအလိုက္သတ္မွတ္ ထားသည္။
ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္                          ကေလးအရြယ္ 
တနလၤာျဂိဳဟ္ ၊ ေသာၾကာျဂိဳဟ္    ငယ္ရြယ္သူ  

ျဂိဳဟ္တို႕ပိုင္စိုးေသာလူအမ်ိဳးမ်ိဳး

                          ျဂိဳဟ္တို႕ပိုင္စိုးေသာလူအမ်ိဳးမ်ိဳး

                ျဂိဳဟ္တို႕ပိုင္စိုးေသာလူအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျဂိဳဟ္မ်ားအလိုက္သတ္မွတ္ထားသည္။

က်ားျဂိဳဟ္      ေအာင္     ၊      စု        ၊   လည္း          ၊   ပြား                    ျဂိဳဟ္ေယာက်ာ္း
            တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္  ၊  အဂၤါျဂိဳဟ္   ၊ ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္      ၊ ၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္ 

အထူးမွတ္စုမ်ား('ၾတိစကၠ)(န၀င္း)

                            အထူးမွတ္စုမ်ား('ၾတိစကၠ)(န၀င္း)

'ၾတိစကၠဇာတာ
       'ၾတိစကၠ' ဆိုသည္မွာ 'ၾတိ' သည္ သံုးခုအေရအတြက္သခၤ်ာျဖစ္၍ စကၠသည္ စက္၀န္းဟူ၍ အဓိပၸာယ္ရိွသည္။ထို့ေၾကာင့္ စက္၀န္းသံုးခုျဖင့္ထြက္ထားေသာ   ဇာတာဟုေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

Tuesday, July 17, 2012

ျဂိဳဟ္တို႕ပိုင္စိုးေသာေနရာ(အရပ္မ်က္ႏွာ)

့                            ျဂိဳဟ္တို႕ပိုင္စိုးေသာေနရာ(အရပ္မ်က္ႏွာ)


နကၡတၱအရပ္မ်က္ႏွာမ်ား
၄/၅=ဗုဒၶဟူး၊ၾကာသာပေတး      ၁/၃=တနဂၤေႏြ၊အဂၤါ    ၀=စေန   ၂/၆=တနလၤာ၊ေသာၾကာ

မလြဲတမ္းခ်မ္းသာမည္ဇာတာ

                                  မလြဲတမ္းခ်မ္းသာမည္ဇာတာ(မုခ်သုခယုဂ္ )
   
          ၁၂တန္႕ဘာ၀တြင္ ၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္ရပ္တည္ခဲ့ေသာ္ “မုခ်သုခယုဂ္” ရရွိပါသည္။
ၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္ သည္ဇာတာခြင္တခုလံုး မိမိကိုယ္ပိုင္ကာရကျပဳေသာအိမ္၊ျမင္ေသာအိမ္၊
အထူးျမင္ေသာ အိမ္မ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္ကာ ဇာတာခြင္တခုလံုးကို ပိုမိုလြမ္းမိုးလာမည္။

ျဂိဳဟ္ျမင္အား

                                         “ျဂဟဒိဌဗလ''(ျဂိဳဟ္ျမင္အား)

                   ျဂဟဒိဌဗလ(ျဂိုဟ္ျမင္အား)သင္ခန္းစာမွာေဟာကြက္ပိုင္နိုင္စြာေဟာရာတြင္လြန္စြာအေထာက္
အကူျပုပါသျဖင့္ေရးသားတင္ျပလိုကရပါသည္။
              ျဂိုဟ္ပူးျခင္းထက္ပင္ ျဂိုဟ္ျမင္အားအကို်းသက္ေရာက္မူ့ ရိွေၾကာင္းကိုတြင္းသင္းမင္းၾကီးက
''ျဂိုဟ္ပူးထက္ပင္ျဂိုဟ္ျမင္အားရိွတထံုးသိေလာ''ဟု ''အာယုစိနၱာက်မ္း''တြင္မိန့္ဆိုခဲ့ေလသည္။

မူလၾတိဂံုးအိမ္

                                        မူလၾတိဂံုးအိမ္(ဇာတာကိုဆံုးျဖတ္ျခင္း)

              ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစသည့္ ဒသာစားေသာအခါ မူလၾတိဂံုးအိမ္မွ စတင္၍ အက်ိဳးေပးသည္။
ဒသာသခင္ျဂိဳဟ္သည္ ဒုဌာနသခင္ျဖစ္လွ်င္ ဆိုးက်ိဳးအျပည့္မေပးပါ။ေအာက္တြင္ မူလၾတိဂုဏ္းအိမ္မ်ား
ႏွင့္ ၾတိဂုဏ္း ရရွိေသာ အံသာမ်ားကို ေဖၚျပထားသည္။

လဂ္ဝဂၢဳတမနဝင္း

                                                  လဂ္ဝဂၢဳတမနဝင္း

                မူလဇာတာ၌    လဂ္ဝဂၢဳတမနဝင္း စီးခဲ့ပါက ဇာတာရွင္သည္ သူ၏ပတ္ဝန္းက်င္တြင္
အေရးၾကီးေသာ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္လိမ့္မည္။လဂ္ကို(၄)မ်ိဳးခြဲျခားႏွိင္သည္။
               လဂ္သခင္ျဂိဳဟ္သည္
၁.၅.၉          တန္႕မ်ားတြင္ရပ္ခဲ့ပါက   မင္းကဲ့သို႕(ခတၱိယ)
၂.၆.၁၀        တန္႕မ်ားတြင္ရပ္ခဲ့ပါက   သူၾကြယ္၊ကုန္သည္ ကဲ့သို့ (ေ၀ႆ)
၃.၇.၁၁        တန္႕မ်ားတြင္ရပ္ခဲ့ပါက   ဆင္းရဲသားကဲ့သို႕(သုျႏၵ)
၄.၈.၁၂        တန္႕မ်ားတြင္ရပ္ခဲ့ပါက   ပညာရွိကဲ့သို႕  (ျဗဟၼဏ)  ေနထိုင္ရမည္။

                     
''လိုရာဆနၵျပီးျပည္စံုနိွင္ပါေစ''

Friday, July 13, 2012

''န၀င္းတြက္နည္း''

                                            ''န၀င္းတြက္နည္း''

            နကၡတ္ ေဗဒင္၀ါသနာရွင္မ်ားအတြက္ ယခု န၀င္းစက္ အေၾကာင္းကို ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။
၃၆၀ အံသာ (ဒီဂရီ) ရိွေသာ ရာသီစက္၀န္းၾကီးတစ္ခုလံုးကို ၁၂ စိတ္ စိတ္ထားျပီး တရာသိလွ်င္ (တစ္စိတ္လွ်င္) ၃၀ အံသာ (ဒီဂရီ) ရိွသည္ဟု ေ၀ဒပညာက သတ္မွတ္၍ထားသည္။
    'န၀င္း' သည္ ထိုအံသာ (၃၀) ရိွေသာ အစိတ္တစ္ခုကို (၉) စိတ္ထပ္မံ စိတ္ထားျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚ၍ လာသည္။ အေျခခံသေဘာမွာ နကၡတ္၊ ပါဒ္တို့အေပၚတြင္ အေျခခံသည္။

လဂ္အေၾကာင္း(ဇာတာကိုဆံုးျဖတ္ျခင္း)

                                               လဂ္အေၾကာင္း(ဇာတာကိုဆံုးျဖတ္ျခင္း)


                        လဂ္ဆိုသည္မွာာတာရွင္၏အၾကံအစည္အေတြးအေခၚ အာယုဝဏၰသုခဗလျဖစ္သည္။   
လဂ္သခင္သည္ (၁).(၄).(၇).(၁၀) ကိန္းအိမ္ ႏွင့္ (၁).(၅).(၉) ၾတိေေဂါဏ မ်ားတြင္ရပ္ေပးရမည္။ဥစ္န၀င္း
ကသစ္န၀င္း၊မိတ္န၀င္း စီးေကာင္းရမည္။ဒုဌာနသခင္မျဖစ္ေစရ။ လဂ္ကာရကျဂိဳဟ္ တနဂၤေႏြ ေကာင္းေသာ အေနအထားတြင္ရွိရမည္။

(၅)တန္႕ဘာဝ
                 ပစၥဳပန္ကံ၊ယခုဘဝကံေကာင္းမူ၊ဝမ္းဗိုက္ျဖစ္သည္။ပါစကဝမ္းမီးေကာင္းေသာသူႏွင့္ လဂ္မွ
ၾတိေဂါဏ အေနအထား  သုဘဘာဝမ်ားေကာင္းမြန္မည္။အၾကံအစည္ႏွင့္ကုသိုလ္ကံတရားမ်ား တိုးပြား
၍ေကာင္း က်ိဳးေပးမည္။ကာရကျပဳေသာ ၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္ ေကာင္းပါက ပညာ၊သားသမီးဘာဝႏွွင့္
 သီလသမာဓိ ဟူ ေသာအက်ိဳးတရားမ်ားရရွိကာ ေကာင္းေသာအျခင္းရာျဖစ္သည္။

ကာရာကမ်ားအေၾကာင္း

                                               ကာရာကမ်ားအေၾကာင္း

                   ကာရာက ရာျဂိဳဟ္တို့သည္ မိမိကာရကျပဳရာ ဘာဝ ၌မရပ္ေကာင္း၊ရပ္လွ်င္ထိုဘာ၀
ပ်က္စီ၏။
မွတ္ခ်က္။    ။(၂)တန္႕ဘာ၀ တြင္ ၾကာသာပေတးျဂိုဟ္ ႏွင့္ (၈)တန့္ဘာ၀တြင္ စေနျဂိုဟ္   
                    တို့ရပ္လွ်င္ ကာရကမပ်က္ပါ။   ပရာသာရရေသ့(ဖလဒိပိကာက်မ္း)
    (၁၂)တန့္ဘာ၀တြင္ေနေသာ ျဂိဳဟ္တို့သည္ မိမိကာရကျပဳရာ ဘာ၀ကိုအားေကာင္းေစသည္။ဘာ၀မ်ား
ကိုေအာက္ပါအတိုင္းေခၚဆိုၾကသည္။

အထူးျပဳကာရာမ်ားႏွင့္ေဟာေျပာျခင္း

                                    အထူးျပဳကာရာမ်ားႏွင့္ေဟာေျပာျခင္း


တနဂၤေနြျဂိုဟ္               ဖခင္ကာရက၊ၾသဇာကာရက၊ခႏၶာကိုယ္၊မိမိ၊အၾကီးအကဲ
                               ဖခင္အေၾကာင္း သိလိုလွ်င္ တနဂၤေနြျဂိုဟ္ ကိုလဂ္တတ္ေဟာပါ။

တနလၤာျဂိုဟ္               မိခင္ကာရက၊စိတၱကာရက၊စိတ္
                              မိခင္အေၾကာင္း သိလိုလွ်င္ ္ တနလၤာျဂိုဟ္  ကိုလဂ္တတ္ေဟာပါ။

Tuesday, July 03, 2012

တကၠာလမိတ္နွင့္ တကၠာလရန္ ျဂိုဟ္မ်ား

 တကၠာလမိတ္နွင့္ တကၠာလရန္ ျဂိုဟ္မ်ား

           ျဂိုဟ္တို့သည္ ၄င္းတို့အခ်င္းခ်င္း ရပ္တည္ေသာအေနအထားအရ ယာယီမိတ္ျဖစ္ျခင္း၊ယာယီရန္
ျဖစ္ျခင္းတို့ရိွသည္။ျဂိုဟ္တလံုးသည္ မိမိရပ္တည္ရာမွ ၂တန့္၊ ၃တန့္၊ ၄တန့္၊ ၁၀တန့္၊ ၁၁တန့္၊၁၂တန့္၊
တြင္ရပ္တည္ပါက(ယာယီမိတ္)တကၠာလမိတ္ နွင့္တျခားအိမ္မ်ားတြင္ရပ္တည္ပါက တကၠာလရန္
(ယာယီရန္)ျဂိုဟ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ဥပမာဇာတာ။     ။(ဇာတာ)


Saturday, June 30, 2012

အလုပ္အကိုင္ေကာင္းေကာင္း

                                        ၁၀ တန္ဘာ၀တြင္ရပ္တည္ေသာျဂိုဟ္မ်ား

တနဂၤေနြျဂိုဟ္-နိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲ၊အစိုးရ၀န္ထမ္း၊၄ဟူးပါလွ်င္ သိပၸံပညာရွင္
တနလၤာ ျဂိုဟ္-အသိညဏ္ပညာနွင့္ျပည့္စံု၊၅ေတးပါလွ်င္ေရွေဟာင္းဘာသာရပ္မ်ားတတ္ကြ်မ္း
အဂၤါျဂိုဟ္-ရဲရင့္စြာအုပ္ခု်ပ္သူ၊၄ဟူးပါ ကြ်မ္းက်င္ေသာအင္ဂ်င္နီယာ၊၅ေတးပါ အၾကီးအကဲ
ဗုဒၶဟူးျဂိုဟ္-သခၤ်ာ၊နကၡေဗဒင္ကြ်မ္းက်င္၊စြယ္စံုကြ်မ္းက်င္၊အစိုးရအရာရိွၾကီး

၁၀ တန့္သခင္ျဂိုဟ္န၀င္းစီး

                                                            ၁၀ တန့္သခင္ျဂိုဟ္န၀င္းစီး
 
ေတေဇာ-မိႆ၊သိဟ္၊ဓနု(န၀င္းမ်ားစီးခဲ့လွ်င္)
မိႆ-သတၱုလုပ္ငန္းမ်ား၊        
သိဟ္-သစ္ေတာဌာန၊စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း၊ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း
ဓနု-ဦးစီးဌာနမ်ား၊အုပ္ခု်ပ္ေရးဌာနမ်ား၊စီးမံကိန္းဌာနမ်ား၊လက္နက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေသာဌာနမ်ား
    တြင္လုပ္ရမည္။

''စီးပြားေရးအလုပ္အကိုင္''


                                                        ''စီးပြားေရးအလုပ္အကိုင္''

***လဂ္နွင့္လဂ္သခင္ျဂိုဟ္တို့အားလြမ္းမိုးသည့္ျဂိုဟ္မ်ားသည္အလုပ္အကိုင္ကိုျပ႒ာန္းသည္။
***ၾတိေကာဏသခင္ဒသာစားစဥ္၊၁၀ တန့္ကို၅ေတးျမင္ခိုက္အလုပ္အကိုင္ရရန္ၾကိုးစားရမည္။
စစ္ေဆးရန္
၁။လဂ္
၂။လဂ္သခင္ျဂိုဟ္
၃။လဂ္သခင္ျဂိုဟ္န၀င္းစီး
၄။လဂ္သခင္ျဂိုဟ္ရပ္တည္ရာဘာ၀မ်ား
၅။လဂ္၌ရပ္တည္ေသာျဂိုဟ္မ်ား ကိုစစ္ေဆးရမည္။

''ဥပေစၧဒကံ''

 
                                                                        ''ဥပေစၧဒကံ''
                                                                
အက်ဥ္းခ်ဳပ္အေဟာမ်ား

-၆တန့္စေန=ရန္သူညွင္းပန္းခံရ၊ဥပဒ္အနၱရာယ္မ်ား၊ရန္သူကိုမေအာင္ျမင္၊
 သိကၡာမဲ့စြာေအာင္ျမင္၊ေသေဘးမရိွ
-၈တန့္စေန=ငယ္သားလုပ္ၾကံခံရ၊လက္နက္ေဘး၊မိမိေၾကာင့္လက္ေအာက္
 ငယ္သားေသ၊ရန္သူအတြက္စိတ္ညစ္ရ၊ဖိနိွပ္မႈခံရ၊ေသးေဘးရိွ

လဂ္စီးန၀င္းမွ(၇)တန့္ေျမာက္ န၀င္းအေဟာမ်ား

               လဂ္စီးန၀င္းမွ(၇)တန့္ေျမာက္ န၀င္းအေဟာမ်ား

       တနဂၤေနြန၀င္းျဖစ္လွ်င္ သီလအစရိွေသာသမာဓိဂုဏ္
နွင့္ျပည့္စံုေသာ၊ တည္ၾကည္ေသာ ဇနီး ခင္ပြန္း ကိုရမည္။
  တနလၤာန၀င္းျဖစ္လွ်င္နူးညံ့သိမ္ေမြ့၍မယားအလိုကိုလိုက္
ေသာခင္ပြန္းကိုရမည္။နူးညံ့သိမ္ေမြ့ေသာဇနီးကိုရမည္။

Friday, June 29, 2012

ရတနာဝတ္ဆင္ရာတြင္ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ား

ရတနာဝတ္ဆင္ရာတြင္ဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ား
                                       

-ပတၱျမားေက်ာက္သည္အမို်းသမီးမ်ား၀တ္ဆင္ရန္မသင့္ေတာ္ဟူ၍လည္းဆိုသည္။
-အမို်းသားမ်ားအဓိက ၀တ္သင့္ေသာေက်ာက္ဟုသတ္မွတ္သည္။
-အျခားေသာေက်ာက္မ်ားသည္က်ား၊မ မေရႊး၀တ္ဆင္နိုင္သည္။
-ပတၱျမား၀တ္ကေရႊနွင့္ လက္၀တ္ရတနာျပုရမည္။

ဟိနၵူူလမ်ားတြင္ဖြားျမင္ေသာအကို်းရလဒ္အေဟာမ်ား


                                         ဟိနၵူူလမ်ားတြင္ဖြားျမင္ေသာအကို်းရလဒ္အေဟာမ်ား

တန္ခူး=စိၾတလ
ကဆုန္=၀ိသာခါလ
နယုန္=ေဇ႒လ
၀ါဆို=ျပုဗၺာသဠ္လ
၀ါေခါင္=သရ၀ဏ္လ

Thursday, June 28, 2012

ဒသာေကာက္ကိန္း

ဆရာ၀န္နွင့္ေရာဂါ

                                                          ဆရာ၀န္နွင့္ေရာဂါ
* ၁ တန့္သခင္ ေဆ၀ါး
*၇ တန့္သခင္ ဆရာ၀န္
* ၇ တန့္သခင္ သည္ ၁ တန့္သခင္နွင့္တနလၤာျဂိုဟ္ကိုအေနွာင္အယွက္ျပုပါကေ၀ဒနာရွင္ကို
  ဆရာ၀န္ကကုသနိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္။   
* ၇ တန့္သခင္ နွင့္၁ တန္သခင္မိတ္ျဖစ္ပါကေဆးေျပာင္းကုသလွ်င္ေရာဂါေပ်ာက္မည္။
*၇ တန့္သခင္ သည္ ၁၀ တန့္သခင္နွင့္မိတ္ျဖစ္ပါကဆရာ၀န္ေျပာင္းကုလွ်င္ေရာဂါေပ်ာက္မည္။

''လိုရာဆနၵျပီးျပည္စံုနိွင္ပါေစ''

''ေရာဂါမ်ား''

                               ''ေရာဂါမ်ား''
စိတ္ ေရာဂါ
-၂လာ= စိတ္
  စေန =တကိုယ္တည္းေနလိုျခင္း၊စိတ္ညိုးငယ္ျခင္း
-၂လာ၊စေန ပိုင္ရာသီရပ္က= တကိုယ္တည္းေနလိုျခင္း၊စိတ္ညိုးငယ္ျခင္း
-၂လာ+၄ဟူး=ပါပျမင္၊ပူး၊ပါကတၱရီသင့္=စိတၱဇ ေရာဂါ
-၁ တန္တြင္ ၂၊၄ ပူး၊ပါပ၊၃ဂါျမင္
-၂လာ+ကိတ္=ကိတ္ပိုင္နကၡတ္စီး
-၂လာ+ရာဟု=ရာဟုပိုင္နကၡတ္စီး
-၄ဟူး=စကား၊စေန=ကစဥ္ကလွ်ား(၃၊၁၁ တန့္)ရပ္=ေတာင္စဥ္ေရမရစကာေလွ်ာက္ေျပာ

''ေရာဂါကာရကမ်ား''

                                                      ''ေရာဂါကာရကမ်ား''

တနဂၤေနြ ကာရက
ဦးေခါင္း၊ဦးေနွာက္၊မ်က္စီ၊ပါစပ္၊နွလံုး၊အဆုတ္၊
သည္းေျခ၊အရိုး၊တင္ပါးခြက္၊
သရက္ရြက္၊လည္ေခ်ာင္း
-ဦးေခါင္းကိုက္ျခင္း
-ဦးေဏွာက္ပ်က္ျခင္း

''ေရာဂါပရိယာယ္''

                                                         ''ေရာဂါပရိယာယ္မ်ား''

တနဂၤေနြ
-သည္ေျခမွစ၍ျဖစ္ေသာ ေရာဂါ
-အပူေၾကာင္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါ
-၀က္ရႈပံ် ေရာဂါ
-နွလံုး ေရာဂါ
-မ်က္ေစ့ ေရာဂါ
-အပူ၀င္ေသာဖ်ားနာမႈအမို်းမို်း

ဆရာ၀န္အမို်းမို်းကို ကိုယ္စားျပုေသာျဂိုဟ္မ်ား

                                ဆရာ၀န္အမို်းမို်းကို ကိုယ္စားျပုေသာျဂိုဟ္မ်ား

ဥပမာ။  ။တနဂၤေနြျဂိုဟ္-၁၊တနလၤာျဂိုဟ္-၂၊အဂၤါျဂိုဟ္-၃၊ဗုဒၶဟူးျဂိုဟ္-၄၊ၾကာသာပေတးျဂိုဟ္-၅
       ေသာၾကာျဂိုဟ္-၆၊စေနျဂိုဟ္-၀၊ရာဟုျဂိုဟ္-၈၊ကိတ္ျဂိဟ္-၉

ဆရာ၀န္အမို်းမို်း

က်န္းမာေရး ၾတင္းမ်ား


 က်န္းမာေရး ၾတင္းမ်ား

''က်န္းမာေရး''

                                                                            
                                                          ''က်န္းမာေရး''

အနာေရာဂါ
၁။ ၆ တန့္ဘာ၀တြင္ရပ္တည္ေသာျဂိုဟ္
၂။ ၆ တန့္ဘာ၀ သခင္ျဂိုဟ္
၃။ ၆ တန့္ဘာ၀ သခင္ျဂိုဟ္နွင့္ပူးယွဥ္္ေသာျဂိုဟ္
၄။ ၈ တန့္နွင့္ ၁၂ တန့္ ရပ္တည္ေသာျဂိုဟ္
၅။ ၃၊၆၊၁၀ တန့္မ်ားတြင္ပါပျဂိုဟ္ရပ္ကက်န္းမာေရးေကာင္းေစသည္။
၆။ ၈ တန့္ နာကာရွည္ ေရာဂါ၊ ၈ တန့္ တနဂၤေနြခဲြစိတ္ျခင္းကိုညြန္းျပ၊ေရာဂါတိုးေစ
၇။ ၈ တန့္တြင္ေသာမျဂိုဟ္တလံုးရပ္ကနာတာရွည္ ေရာဂါျဖစ္ရန္ေသခ်ာသည္။
၈။ ၆ တန့္ေ၀ဒနာ၊ ၈ တန့္ နာတာရွည္
၉။ ၆ တန့္သခင္နွင့္ ၁၂ တန့္သခင္ဒသာစားကေဆးရံုတက္ရတတ္သည္။
၁၀။ ၁၂ တန့္ေဆးရံု
၁၁။ ရာဟု ၃၊၆၊၁၁တန့္ရပ္က အရိဌဘဂၤယုဂ္ပ်က္ေစသည္။
၁၂။မည္သည့္ျဂိုဟ္မဆို ၈ တန့္သခင္နွင့္ပူးယွဥ္ဆက္စပ္ခဲ့ပါကျဂိုဟ္ဆိုးျဖစ္လာမည္။
၁၃။စေန သည္ကင္ဆာ ေရာဂါ၊ ၄ တန့္သည္ကင္ဆာ ေရာဂါ
၁၄။ ၂၊၅ သည္ေရရာသီ၊ကရကဋ္တြင္ရပ္တည္က ကင္ဆာ ေရာဂါျဖစ္မည္။

***အနာေရာဂါနွစ္မို်းသံုးမို်းနွင့္အထက္ကညြန္းျပခ်က္ခ်င္းတူညီေနလွ်င္ျဖစ္မည့္ေရာဂါျဖစ္၏။
''ပါျဂိုဟ္မု်ား၊ကိန္းခိုနား၊အသက္တိုတတ္၏''
''ေသာမျဂိုဟ္မ်ား၊ ကိန္းခိုနား၊အသက္ရွည္တတ္၏''

***
တနဂၤေနြျဂိုဟ္-အရိုး
တနလၤာျဂိုဟ္ -အေသြုးး
အဂၤါျဂိုဟ္-ရိုးတြင္းခ်င္ဆီ
ဗုဒၶဟူးျဂိုဟ္-အေရျပားး
ၾကာသာပေတးျဂိုဟ္- ဥေဏွာက္
ေသာၾကာျဂိုဟ္-သုတ္
စေနျဂိုဟ္-အေၾကာ

***
တနဂၤေနြျဂိုဟ္-အဂၤါျဂိုဟ္-    အျမင္(ရႈပါရံု)
တနလၤာျဂိုဟ္-ေသာၾကာျဂိုဟ္- အရသာ(ရသာရံု)
ဗုဒၶဟူးျဂိုဟ္- အနံ့ (ဂနၶာရံု)
ၾကာသာပေတးျဂိုဟ္-  အသံအၾကား  (သဒၶါရံု)
စေနျဂိုဟ္-ရာဟုျဂိုဟ္-ကိတ္ျဂိဟ္-အေတြ့အထိ  (ေဖာ႒ဗၺာရံု)ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

                                                                                        ''လိုရာဆနၵျပီးျပည္စံုနိွင္ပါေစ''

''သေရာဒယေဗဒင္''(စနၵရာကာလာနစက္)                                                       ''သေရာဒယေဗဒင္''
                                                      ''စနၵရာကာလာနစက္''

*** မိမိ၏နာမနကၡတ္ (သို့)ေမြးနကၡတ္ ကိုရွာျပီး အထက္ပါ ''စနၵရာကာလာနစက္'' စက္တြင္ခ်ပါ။အေဟာမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
      ဥပမာ။      ။မိမိ၏ ေမြးဇာတာတြင္ ေမြးနကၡတ္ သည္ (၁၃) ေျမာက္  ဟႆတ နကၡတ္ ျဖစ္ပါက(က)အုပ္စုတြင္က်ေနမည္။ 
      ဥပမာ။      ။ယွဥ္ျပိဴင္ကစားမည့္ေန႕ စန္းယွဥ္ နကၡတ္ မွစတင္၍ ခ်ရမည္။

လူအမ်ိဳးမ်ိဳး


''ကုဇေဒါသ''

                                                                  နမူနာဇာတာ


                                                     
                                                                  ''ကုဇေဒါသ''

                         အိမ္ေထာင္ေရးအေဟာတြင္ ေယာက္်ားႏွင့္မိန္မဇာတာတြင္  ''ကုဇေဒါသ''
သင့္ထားပါက အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပ ၊တက်က္က်က္ႏွင့္ လင္မယားရန္ျဖစ္တတ္သည္။
အိမ္ေထာင္ဖက္ ေရြးခ်ယ္ပါက အိမ္ေထာင္ဖက္၏ဇာတာတြင္   ''ကုဇေဒါသ''သင့္ထားပါက
အိမ္ေထာင္ အဆင္မေျပျဖစ္တတ္သည္။
                       မူလဇာတာတြင္ လဂ္၊စန္း၊ေသာၾကာမွ (၁၊၂၊၄၊၇၊၈၊၁၂)  တန့္တြင္အဂၤါရိွက
ကုဇေဒါသသင့္ ထားသည္။
                     ေကာဇာ အဂၤါ၊မူလ လဂ္၊စန္း၊ေသာၾကာမွ   (၁၊၂၊၄၊၇၊၈၊၁၂)တန့္ ေရာက္ခိ်န္
ကုဇေဒါသသင့္ လာလိမ့္မည္။
                  အဂၤါျဂိဳဟ္၊ က်ားရာသီအိမ္ (၁၊၃၊၅၊၀)ပိုင္အိမ္   တြင္ရပ္ကဒုကၡေပမည္ ၊ၾကီးမား၊
(၄၅)ရက္ ၾကာမည္။အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပျဖစ္တတ္သည္။
*ေဒါသသသင့္ခိ်န္ လဂ္၊စန္း၊ေသာၾကာ သည္   (၂၊၄၊၀)ပိုင္အိမ္တြင္ရိွကဒုကၡမေပးတတ္ပါ။
*အဂၤါ ရပ္နွင့္အထူးျမင္အိမ္မ်ား(အဂၤါ ျဂိဳဟ္ အထူးျမင္အိမ္မ်ား(၄)တန္႕၊(၈)တန္႕)နွင့္ပတ္သက္
္ေသာ ဒုကၡရရိွမည္။
*လဂ္ ကိုယ္ေၾကာင့္  စိတ္ဆင္းရဲမႈ
*စန္းနွစ္ေယာက္လံုးစိတ္မေက်မခ်မ္းျဖစ္ျပီးစိတ္ဆင္းရဲမႈ 
*အဂၤါ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္မူေၾကာင့္  စိတ္ဆင္းရဲမႈ          
*ေသာၾကာ အိမ္ေထာင္ဖက္ေၾကာင့္ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ခံစားရမည္။
*၂ တန့္ (၄ဟူး)ပိုင္ရာသီျဖစ္က ေဒါသမသင့္
*၄ တန့္ (၃ဂါ)ပိုင္ရာသီျဖစ္က ေဒါသမသင့္
*၇ တန့့္ ကရကဋ္၊မကာရပိုင္ရာသီျဖစ္ကေဒါသမသင့္
* ၈ တန့္ (၅ေတး)ပိုင္ရာသီျဖစ္က ေဒါသမသင့္
*၁၂တန့္ (၆ၾကာ)ပိုင္ရာသီျဖစ္က ေဒါသမသင့္
*အဂၤါ သိဟ္၊ကုမ္ရာသီရပ္၊(စေန/၄ဟူးျမင္)ေဒါသမသင့္
 *အဂၤါ သည္ ၅ေေတး၊၂လာ၊ရာဟု၊ကိတ္နွင့္ပူးယွဥ္က ေဒါသမသင့္တတ္ပါ။

                                                                     ''လိုရာဆနၵျပီးျပည္စံုနိွင္ပါေစ''

ျဂိုဟ္မ်ားဘာ၀ ၁၂ ပါးတြင္ရပ္တည္ျခင္းအကို်းတရားမ်ား


                           ျဂိုဟ္မ်ားဘာ၀ ၁၂ ပါးတြင္ရပ္တည္ျခင္းအကို်းတရားမ်ား

တနဂၤေနြ ဘာ၀ ၁၂ ပါးရပ္တည္ျခင္း
(၁ တန့္) အသည္းေရာဂါခံစားတတ္သည္၊ မ်က္စိအေ၀းမႈန္တတ္သည္၊ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ရာ
တြင္ ပ်င္းရိတတ္သည္၊ အသိÓဏ္ျပည့္စံုျြကယ္၀တတ္သည္၊ စြန့္စား၍ ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ ပ်င္းရိ
တတ္သည္၊အသိÓဏ္ျပည့္စံုျြကယ္၀တတ္သည္၊စြန့္စား၍ ေဆာင္ရြက္ရေသာ အလုပ္မ်ားကို နွစ္ျခိုက္
တတ္သည္။ကိုယ္ခနၶာ၌ အစဥ္ေသြးပူေနတတ္သည္။

Thursday, June 21, 2012

အေရာင္မ်ား

                                                                   အေရာင္မ်ား
                    
                        မိႆလဂ္ မွ မိန္လဂ္ အထိ လဂ္တလဂ္ျခင္းစီအတြက္ သတ္မွတ္ေသာ အေရာင္မ်ားမွာ-
ဇာတာခြင္တြင္ေဖၚျပထားေသာ အေရာင္မ်ားျဖစ္သည္။
ဥပမာ။    ။မိႆလဂ္ အတြက္ အနီေရာင္။
ဥပမာ။    ။ေမထုန္လဂ္ အတြက္ အစိမ္း။
                  က်န္ေသာလဂ္မ်ားအတြက္လည္း ထိုအတိုင္းၾကည့္ပါ။
                                                                                                                      ''လိုရာဆနၵျပီးျပည္စံုနိွင္ပါေစ''

ျဂိဳဟ္တို့၏ အရပ္မ်က္နွာအား(ဒိသာဗလအား)မ်ား


                                           ျဂိဳဟ္တို့၏ အရပ္မ်က္နွာအား(ဒိသာဗလအား)မ်ား

                  မိႆလဂ္ မွ မိန္လဂ္ အထိ လဂ္တလဂ္ျခင္းစီအတြက္ ေကာင္းေသာဒိသာဗလအရပ္မ်က္ႏွာမ်ား
မွာ ဇာတာခြင္တြင္ေဖၚျပထားေသာအရပ္မ်က္ႏွာမ်ားမွာ လဂ္တလဂ္ျခငါးစီအတြက္ ေကာင္းေသာအရပ္
မ်က္ႏွာမ်ားျဖစ္သည္။
               မူလဇာတာ၌ ဥစ္၊ကသစ္၊ရရွိေသာျဂိဳဟ္မ်ားသည္ ဒိသာဗလအရပ္မ်က္ႏွာအားရရွိသည္။ဥပမာ-ဇာတာတြင္တနဂၤေနြျဂိုဟ္ ဥစ္၊အဂၤါျဂိုဟ္ ကသစ္ရရွိပါက တနဂၤေနြျဂိုဟ္ႏွင့္အဂၤါျဂိုဟ္ ဒိသာဗလအားရရွိ
သည္။ထိုေၾကာင့္ အေရွ့အရပ္ဒိသာဗလအားရရွိသည္။မိမိ ေမြးရပ္မွ အေရွ့အရပ္ သို့သြားေရာက္ ေနထိုင္
လုပ္ကိုင္ပါက စီးပြားတိုးတက္ေအာင္ျမင္မည္။

***တနဂၤေနြျဂိုဟ္၊အဂၤါျဂိုဟ္=၁/၃
***တနလၤာျဂိုဟ္ ၊ေသာၾကာျဂိုဟ္=၂/၆
***ဗုဒၶဟူးျဂိုဟ္၊ၾကာသာပေတးျဂိုဟ္=၄/၅
***စေနျဂိုဟ္=၀                   

ဥပမာ။    ။မိႆလဂ္  အတြက္  အေရွ႕အရပ္=၄/၅
ဥပမာ။    ။ျပိိႆလဂ္  အတြက္ ေတာင္အရပ္=၁/၃
ဥပမာ။    ။ေမထုန္လဂ္ အတြက္ အေနာက္အရပ္=၀
ဥပမာ။    ။ကရဋ္ လဂ္ အတြက္ ေျမာက္အရပ္=၂/၆  
***က်န္ေသာလဂ္မ်ားအတြက္လည္း ထိုအတိုင္းၾကည့္ပါ။     

                                                                     ''လိုရာဆနၵျပီးျပည္စံုနိွင္ပါေစ''

ျဂိဳဟ္တို့၏ အရပ္မ်က္နွာမ်ား


                                                      ျဂိဳဟ္တို့၏ အရပ္မ်က္နွာမ်ား

                  မိႆလဂ္ မွ မိန္လဂ္ အထိ လဂ္တလဂ္ျခင္းစီအတြက္ ေကာင္းေသာအရပ္မ်က္ႏွာမ်ားမွာ ဇာတာခြင္တြင္ေဖၚျပထားေသာအရပ္မ်က္ႏွာမ်ားမွာ လဂ္တလဂ္ျခငါးစီအတြက္ ေကာင္းေသာအရပ္
မ်က္ႏွာမ်ားျဖစ္သည္။

ဥပမာ။    ။မိႆလဂ္  အတြက္  အေရွ႕အရပ္
ဥပမာ။    ။ျပိိႆလဂ္  အတြက္ ေတာင္အရပ္
ဥပမာ။    ။ေမထုန္လဂ္ အတြက္ အေနာက္အရပ္
ဥပမာ။    ။ကရဋ္ လဂ္ အတြက္ ေျမာက္အရပ္
        မူလဇာတာ၌ထိုေကာင္းေသာအရပ္ေဒသမ်ား ေကာင္းက်ိဳးအျပည္အ၀ခံစားရရွိလိမ့္မည္။မေကာင္းေသာအရပ္ေဒသမ်ား
 ၌မေကာင္းက်ိဳးေပးလိမ့္မည္။
       ေကာဇာတြင္ေကာင္းေသာဒသာ၊ ေကာင္းေသာျဂိဳဟ္စားရာအရပ္၌ထိုဒသာျဂိဳဟ္၏ အရပ္ႏွင့္မိတ္ အရပ္သို႕သြားလာနွိင္သည္။ရန္အရပ္မ်ား ကိုေရွာင္ရမည္။ေကာဇာတြင္ေကာင္းေသာျဂိဳဟ္စီးရာ၊ထိုျဂိဳဟ္၏ ပိုင္ရာအရပ္သို႕သြားေရာက္ စီးပြားရွွာေဖြ၊လုပ္ကိုင္ပါက စီးပြားေရေအာင္ျမင္မည္။

                                                                                                               ''လိုရာဆနၵျပီးျပည္စံုနိွင္ပါေစ''

လဂ္၏ပါပ ျဂိဳဟ္ဆိုးမ်ားႏွင့္ မာရကျဂိဳဟ္မ်ား


                                            လဂ္၏ပါပ ျဂိဳဟ္ဆိုးမ်ားႏွင့္ မာရကျဂိဳဟ္မ်ား

                        မိႆလဂ္ မွ မိန္လဂ္ အထိ လဂ္တလဂ္ျခင္းစီအတြက္  လဂ္၏ပါပ ျဂိဳဟ္ဆိုးမ်ားမွာ-
ဥပမာ။    ။မိႆလဂ္ အတြက္-(၆)တန့္သခင္ ဗုဒၶဟူး၊(၂/၇)တန့္သခင္ေသာၾကာ ႏွင့္ (၈)တန့္သခင္ စေန၊
ဥပမာ။    ။ေမထုန္လဂ္ အတြက္-(၃)တန့္သခင္ တနလၤာ၊(၆)တန့္သခင္ အဂၤါ  ႏွင့္  (၇)တန့္သခင္ ၾကာသာပေတး။
ဥပမာ။    ။ကုမ္လဂ္ အတြက္-(၆)တန့္သခင္ တနလၤာ၊  (၃)တန့္သခင္ အဂၤါျဂိဳဟ္ ႏွင့္(၂)တန့္သခင္ ၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္။

Wednesday, June 20, 2012

ေယာဂကာရက ျဂိဳဟ္္္မ်ား


                                                         ေယာဂကာရက ျဂိဳဟ္္္မ်ား

                  မိႆလဂ္ မွ မိန္လဂ္ အထိ လဂ္တလဂ္ျခင္းစီအတြက္ ေကာင္းေသာေယာဂကာရက ျဂိဳဟ္္္မ်ား-
လဂ္တိုင္း မရရွိႏွိင္ပါ။  ျပိႆဂ္၊ ကရကဋ္လဂ္၊ သိဟ္ရာလဂ္၊ တူရာလဂ္၊ မကာရလဂ္၊ ကုမ္လဂ္၊ တိုသာရရွိသည္။

ျဂိဳဟ္ေကာင္းမ်ား

                                                         ျဂိဳဟ္ေကာင္းမ်ား
                        မိႆလဂ္ မွ မိန္လဂ္ အထိ လဂ္တလဂ္ျခင္းစီအတြက္ ေကာင္းေသာ ျဂိဳဟ္္္မ်ား-
ဥပမာ။    ။မိႆလဂ္ကန္လဂ္ အတြက္-(၅)တန့္သခင္ တနဂၤေနြ  ႏွင့္ (၉)တန့္သခင္ ၾကာသာပေတး၊
ဥပမာ။    ။ေမထုန္လဂ္ အတြက္-(၅)တန့္သခင္ ေသာၾကာ။
ဥပမာ။    ။ဓနုလဂ္ အတြက္-(၉)တန့္သခင္ တနဂၤေနြ ႏွင့္ (၅)တန့္သခင္ အဂၤါျဂိုဟ္ ။
                  က်န္ေသာလဂ္မ်ားအတြက္လည္း ထိုအတိုင္းၾကည့္ပါ။

                                                                                                               ''လိုရာဆနၵျပီးျပည္စံုနိွင္ပါေစ''

Tuesday, June 19, 2012

ဓနယုဂ္မ်ား


                                  မိႆလဂ္ မွ မိန္လဂ္ အထိ လဂ္တလဂ္ျခင္းစီအတြက္ရရွိေသာ ဓနယုဂ္မ်ား-
ဥပမာ-တူလဂ္ အတြက္-(၂)တန့္သခင္ ၊အဂၤါျဂိုဟ္-၃၊      ႏွင့္ (၁၁)တန့္သခင္။တနဂၤေနြျဂိုဟ္-၁၊တို႕(၂)တန့္တြင္ပူးယွဥ္ပါက ဓနယုဂ္ ရရွိသည္။က်န္ေသာလဂ္မ်ားအတြက္လည္း ထိုအတိုင္းၾကည့္ပါ။
ဥပမာ။  ။တနဂၤေနြျဂိုဟ္-၁၊တနလၤာျဂိုဟ္-၂၊အဂၤါျဂိုဟ္-၃၊ဗုဒၶဟူးျဂိုဟ္-၄၊ၾကာသာပေတးျဂိုဟ္-၅
       ေသာၾကာျဂိုဟ္-၆၊စေနျဂိုဟ္-၀၊ရာဟုျဂိုဟ္-၈၊ကိတ္ျဂိဟ္-၉

ရာဇယုဂ္မ်ား


                                 မိႆလဂ္ မွ မိန္လဂ္ အထိ လဂ္တလဂ္ျခင္းစီအတြက္ရရွိေသာ ရာဇယုဂ္မ်ား-
ဥပမာ-ကန္လဂ္ အတြက္-(၉)တန့္သခင္ ဗုဒၶဟူးႏွင့္ (၁၀)တန့္သခင္ ေသာၾကာ (၁၀)တန့္တြင္ပူးယွဥ္
ပါက ရာဇယုဂ္ ရရွိသည္။က်န္ေသာလဂ္မ်ားအတြက္လည္း ထိုအတိုင္းၾကည့္ပါ။
ဥပမာ။  ။တနဂၤေနြျဂိုဟ္-၁၊တနလၤာျဂိုဟ္-၂၊အဂၤါျဂိုဟ္-၃၊ဗုဒၶဟူးျဂိုဟ္-၄၊ၾကာသာပေတးျဂိုဟ္-၅
       ေသာၾကာျဂိုဟ္-၆၊စေနျဂိုဟ္-၀၊ရာဟုျဂိုဟ္-၈၊ကိတ္ျဂိဟ္-၉

Monday, June 18, 2012

ၾတိစကၠဇာတာ

                                                           ၾတိစကၠဇာတာ

      'ၾတိစကၠ' ဆိုသည္မွာ 'ၾတိ' သည္ သံုးခုအေရအတြက္သခၤ်ာျဖစ္၍ စကၠသည္ စက္၀န္းဟူ၍ အဓိပၸာယ္ရိွသည္။ထို့ေၾကာင့္ စက္၀န္းသံုးခုျဖင့္ထြက္ထားေသာ   ဇာတာဟုေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

Sunday, June 17, 2012

''ေထာင္နန္းစံရမည့္ဇာတာ''

                                              ''ေထာင္နန္းစံရမည့္ဇာတာ''

ဗနၶနယုဂ္(ေနွာင္ဖဲြ့ခံရေသာယုဂ္)

-လဂ္(ပါပကတၱရိ)၊(၂၊၁၂၊၅၊၉)တန့္မ်ားတြင္(ပါပျဂိုဟ္)ရပ္
-အဂၤါ+စေန(သမၺနၶ)=ေထာင္နွစ္ၾကီးက်ေစ
-(၁+၆)တန့္သခင္(ပူး)စေန=ရပ္(ကိန္၊ၾတိေကာဏ)
-လဂ္ရပ္ (ကရကဋ္္၊မကာရ၊မိန္)+(၂၊၁၂၊၅၊၉)တန့္မ်ားတြင္(ပါပျဂိုဟ္)ရပ္=ေထာင္က်လိမ့္မည္
-လဂ္ရပ္ (ေမထုန္၊ကန္၊တူ၊ကုမ္)+(၂၊၁၂၊၅၊၉)တန့္မ်ားတြင္(ပါပျဂိုဟ္)ရပ္=ေထာင္က်လိမ့္မည္

'အိမ္ေထာင္ေရး''

                                                                       'အိမ္ေထာင္ေရး''

-၇တန္.သခင္၊ကာရကေသာၾကာ
-ေယာက်ာ္း=၃ဂါ၊(၂၊၇)တန့္
-မိန္မ=၆ၾကာ၊(၇၊၈)တန့္
သတို့သား
-လဂ္၊စန္း၊ေသာၾကာမွ(၁၊၄၊၇၊၈၊၁၂)တန့္၌၃ဂါတည္ေသာ္ မုဆိုးဖိုျဖစ္အံ့
-ထိုယုဂ္တြင္၇တန့္သခင္(၆၊၈၊၁၂)တန့္တြင္တည္ေသာ္ ပ်က္၏
-လဂ္၊စန္းမွ၇တန့္ပါပျဂိုဟ္(တည္၊ရပ္၊ျမင္)၊၆ၾကာဒု႒ာနရပ္၊(ပါပျဂိုဟ္၃၊၀၊၈)(ျမင္၊ယွဥ္)၊
 အားပ်က္ေသာ္ မုဆိုးဖိုဇာတာ

''ကေတာ္ျဖစ္ထိုက္မျဖစ္ထိုက္''

                                               ''ကေတာ္ျဖစ္ထိုက္မျဖစ္ထိုက္''

-၇တန့္ကာရက=၆ၾကာ၊ေယာက်ာ္းကာရက=အဂၤါ
 အားေကာင္းရမည္။
-၇တန့္သခင္(ဥစ္၊၀ဂၢုတၱမ၊ကသစ္၊မိတ္/ရပ္န၀င္းစီး)
-၇တန့္သခင္ ေသာမကတၱရိ သင့္ရမည္

-မိႆလဂ္=၄ဟူး+၆ၾကာ(ပူး)တူ(သို့)ျပိႆရပ္ရမည္

''အဖမ္းအဆီးအခု်ပ္အေနွာင္ခံရကိန္းရိွမရိွ''

                                              ''အဖမ္းအဆီးအခု်ပ္အေနွာင္ခံရကိန္းရိွမရိွ''

အႏွစ္ခ်ဳပ္

* လဂ္=စည္ကမ္းေဖာက္ဖ်က္သျဖင့္ျပစ္ဒဏ္ခံထိုက္သူ
*၄ တန့္=ျပစ္မူကူ်းလြန္လိုေသာစိတ္
* ၁၀ တန့္=ကူ်းလြန္ျခင္း
* ျဂိုဟ္ဆိုုးပူ+အျမင္အယွဥ္+ဘာ၀=ကူ်းလြန္ခ်က္
-စိတ္=၂လာ၊စိတ္ဘာ၀=၄ တန့္ဘာ၀၊၅ေတး=ျဗဟၼစိုရ္တရား

Saturday, June 16, 2012

''ျဂိုဟ္ပူးအေဟာမ်ား''

                                                                            ''ျဂိုဟ္ပူးမ်ား''

                       မူလဇာတာတြင္တနဂၤေနြနွင့္တနလၤာ ပူးယွဥ္၍''စနၵာသူရိယ''ယုဂ္ကိုရရိွသည္။ဇာတာရွင္သည္စက္မႉလက္မႉလုပ္ငန္းမ်ား
တြင္စိတ္ပါ၀င္စားတတ္သည္။ဗဟုသုတၾကြယ္၀မည္။စက္ပစၥည္းမ်ားအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္း
မ်ားလုပ္ကိုင္မည္။စက္မုႉအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ားစိတ္ပါ၀င္စားမည္။

''ေစ႒ဗလအား''


ဒိသာဗလအား


                                                                        ''ဒိသာဗလ''
ဒိသာဗလ အကို်းသာေပး၏
(၄-၅) အေရွ့အရပ္ဒိသာဗလအား
                ဇာတာရွင္သည္ အေရွ့အရပ္ဒိသာဗလအားကိုရရိွသျဖင့္ မိမိေနထိုင္ရာ အိမ္ရာသည္
အေရွ့အရပ္သို့မ်က္နွာမူရာတြင္ေနထိုင္ရျခင္း၊မိမိလုပ္ကိုင္ရာအလုပ္အကိုင္ေနရာဌာနသည္အေရွ့အရပ္
မ်က္နွာမူရာတြင္တည္ရိွျခင္း၊အေရွ့အရပ္သို့ခရီးသြားလုပ္ကိုင္ရျခင္းတို့ေၾကာင့္စီးပြားေရးနွင့္အလုပ္အကိုင္ေအာင္ျမင္မႈရရိွျခင္းတို့ကိုျဖစ္ထြန္းေစပါမည္။မိမိေနထိုင္ရာေဒသတြင္ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားျပီးစီးပြား
ေရးအလုပ္အကိုင္မ်ားေအာင္ျမင္မႈကိုရရိွပါမည္။

ေဗဒင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္''နကၡတ္ေဗဒင္၏'''ယုဂ္မ်ား''

                                                                 ''ယုဂ္မ်ား''

-၁ တန့္သခင္ျဂိုဟ္+၅ တန့္သခင္ျဂိုဟ္(ပူး)=ေ၀ဒဗလယုဂ္္(ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားနိုင္)
-၁ တန့္သခင္ျဂိုဟ္+၉ တန့္သခင္ျဂိုဟ္(ပူး)=ရူပယုဂ္(ရုပ္ဆင္းအဂၤါျပည့္စံု)
-၁ တန့္သခင္ျဂိုဟ္+၄ တန့္သခင္ျဂိုဟ္(ပူး)=ေဘာဂယုဂ္(ျြကယ္၀ခ်မ္းသာ)
-၁ တန့္သခင္ျဂိုဟ္+၇ တန့္သခင္ျဂိုဟ္(ပူး)=သမဂၢယုဂ္(စည္းရံုးေရးေကာင္း)

ဇာတာရွင္ခ်မ္းသာမလား၊

                                                           ဇာတာရွင္ခ်မ္းသာမလား၊

အေဟာအႏွစ္ခ်ဳပ္

-မူလလဂ္မွ(၂၊၆၊၈၊၁၀)တန့္
 ၅ေတးရိွက။(ထီေပါက္/ပထမတန္းစား)
-၂တန့္+သခင္=ေငြလက္ခံရာ႒ာန။
 ၅၊၉၊၁၀၊၁၁တန့္ေငြရရန္ေနရာမ်ား
-၂တန့္+၅တန့္=မိမိပညာ၊ပစၥုပၸန္ကံ
-၂တန့္+၉တန့္=အတိတ္္ကံ၊ရင္းနီွးျမုတ္နံွထားေသာ

သူေဌးယုဂ္မ်ား

                                                                                                                
                                                                      သူေဌးယုဂ္

မူလသဘာ၀သူေ႒ယုဂ္၊မူလသဘာ၀သူျြကယ္ယုဂ္
        သူေ႒း၊သူျြကယ္ ဆံုးျဖတ္ရာ၀ယ္ တနု၊ဗနၶု၊ပတိ၊ကမၼ ကိန္းေလးျဖာတြင္ ပ၊ဒု၊တ၊စ ဆင့္တန္း
ရျ့ပီးပုၾတ မွာငယ္၊သုဘာ အၾကီးမွတ္သားျပီးလွ်င္၊ကိန္း ကာရကပူးေသာအခါ အံသာ(၈)ခုသူေ႒းျပု၏
ရာသီစက္၏အဆံုးျဖတ္တည္း။
    ျဂိုဟ္ကာရက ကိန္းတြင္ရျပီး၊ကိန္ျဂိုဟ္ ကာရက သူျြကယ္ရသည္ ဘာ၀စက္၏အဆံုးျဖတ္တည္း။

ဆင္းရဲမည့္ဇာတာ


                                                                ဆင္းရဲမည့္ဇာတာ

၁။ေကမဓူမယုဂ္
၂။ကာ႒သရဗယုဂ္
၃။ပါပကတၱရိယုဂ္
၄။ အရုဒၶလဂ္ မွ (၆၊၈၊၁၂)တန့္တြင္ လဂ္ရိွကဆင္းရဲ
၅။ ၂ တန့္အိမ္ရွင္သည္ ပါပျဂိုဟ္ျဖစ္အံ့၊ပါပျဂိုဟ္မ်ား ၂ တန့္ရပ္/ပူး
(၁ေနြ၊၃ဂါ၊စေန၊ရာဟု)
    ဒသာတြင္ဥစၥာပ်က္စီးအံ့၊ ပူးေသာပါပဒသာတြင္
ဆင္းရဲမည္။

                     အထပ္ယုဂ္မ်ား မိမိဇာတာတြင္ရွိေနခဲ့ပါ ဇာတာရွင္သည္ မခ်မ္းသာႏိုင္
        
                                                သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာသံုးသပ္နိုင္ပါေစ

ခ်မ္းသာမည့္ဇာတာနွင့္ထီေပါက္ကိန္း

                                    ခ်မ္းသာမည့္ဇာတာနွင့္ထီေပါက္ကိန္း

၁။ဓနယုဂ္
၂။လဂ္မွ(၂၊၆၊၈၊၁၀)တန့္မ်ားတြင္ ၅ေတးရိွရမည္
၃။ဥပစၥည္းယုဂ္
၄။အဓိေယာဂယုဂ္
၅။သုဘကတၱရိယုဂ္
၆။အရုဒၶလဂ္သည္ လဂ္မွ(၄၊၅၊၇၊၁၁)တန့္ရပ္ ခ်မ္းသာ
  အရုဒၶလဂ္ မွ ၂/၁၁ တန့္ၾကည့္ပါ။

                                                        ေဗဒင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္
                               
                                                                                                                        ခ်မ္းသာပါေစ

အိမ္ေထာင္ေရးရာ အေဟာမ်ားအႏွွစ္ခ်ဳပ္

                   အိမ္ေထာင္ေရးရာ အေဟာမ်ား
အႏွွစ္ခ်ဳပ္

၁။(၂၊၃၊၀၊၈)ပူး၊ကာမဂုဏ္စိတ္အားၾကီး
 (၆+၀)ပူး၊တဏွာရိွန္ေတာက္၊လဂ္နွင့္ပူးလြန္ဆိုး၊ ရတန့္ဆိုးး
၂။(၁+၀)လင္ေသမ်ား/မုဆိုးမ,ျဖစ္၊(၂+၃)ကာမဂုဏ္အာရံုမ်ား၊(၃+၄)ပူးမွေကာင္း
၃။(၇တန့္၂လၤာ)(သိဟ္၁+၈)အပို်ၾကီးဇာတာလွပေက်ာ့ရွင္း
 ေဖါ့ယမင္းမ်ားပင္ျဖစ္ေစ လင္မရနိုင္ေပ
၄။(၇တန့္၁ေန)ြ+(၂+၃+၈)ပူး၊အပို်ၾကီးဇာတာပင္
၅။(၇တန့္၃ဂၤါ)ရပ္၊မုဆိုးမဇာတာ

အိမ္ေထာင္က်ခိ်န္ကိုခန့္မွန္းျခင္း

                                      အိမ္ေထာင္က်ခိ်န္ကိုခန့္မွန္းျခင္း
ေဗဒင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္

*ေကာဇာစေန (၁ မွ ၂ နွစ္အတြင္း)
- လဂ္ နွင့္ (၇)တန့္ 
- လဂ္ နွင့္ (၇)တန့္သခင္္       
- လဂ္သခင္္ နွင့္ (၇)တန့္      
- လဂ္သခင္္ နွင့္ (၇)တန့္သခင္္      အတဲြကို ျမင္ေနရမည္။
** ၀ဂၢသြားေသာျဂိုဟ္ေနာက္တခြင္ဆုတ္ယူပါ။
      
*ေကာဇာၾကာသာပေတး (၁ နွစ္အတြင္း)
- (၅)တန့္ နွင့္ (၅)တန့္သခင္ 
- (၅)တန့္ နွင့္ (၅)တန့္သခင္၊(၉)တန့္သခင္     
- ၆ ၾကာ နွင့္ (၅)တန့္ 
- ၆ ၾကာ နွင့္ (၅)တန့္သခင္     အတဲြကို ျမင္ေနရမည္။

''နကၡတ္မ်ား၏တည္ေနရာ''


                                                   ''နကၡတ္မ်ား၏တည္ေနရာ''

ဆရာၾကီး ဦးပုညေဗဒင္ေဟာေတးထပ္မ်ား


                                   ဆရာၾကီး ဦးပုညေဗဒင္ေဟာေတးထပ္မ်ား
ရာဇယုဂ္ေဟာေတးထပ္မ်ား ..
ေဗဒင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္(အနွစ္ခ်ဴပ္)

၁။ ဥပစၥည္းယုဂ္ + စနၵရာဓိေယာဂယုဂ္
၂။ ဥစ္ကသစ္လဂ္စန္းနွင့္ျဂိုဟ္နန္းမွာဆံုေသာအခါ
၃။ စေန + ဗုဒၶဟူး/၂လၤာ + ၃ဂၤါ ပူးျခင္း(လဂ္အလိုက္ၾကည့္) မူးမတ္ျဖစ္ကိန္း
၄။ ၁ေနြ + ၂လၤာ + ၄ဟူး မင္းျဖစ္တတ္ ဧ၀ကန္ မုခ်မွန္ က်မ္းျဗို့ဟစ္ေဟာ
၅။ ေရႊဂဠုန္ ဥနၵုရ ပံုစုၾကသီေဟာ္ - ၁ေနြ + ၃ဂၤါ + ၅ေတး စိတ္ထက္ျမက္ စကားမွန္္
ပူး၊ ျခေသၤ့၊ ဂဠုန္ = ၁ေနြ + ၃ဂၤါ + ၆ၾကာ - ဘာမထီ၊ ဇာနည္ဘြား သူရဲေကာင္း၊ မင္းေယာက်ာ္း

လိုတရ ပုတီးစိတ္နည္း

  လိုတရပုတီးစိတ္နည္း


           ဘုရားဂုဏ္ေတ္(၉)ပါးျဖင့္ ျဂိဳလ္တိုင္ခြင္ဘုရားမ်ားအား ပုတီးစိတ္ပူေဇာ္ပံု


၁။တနဂၤေႏြေန့  ျဂိဳလ္သက္( ၆ )နွစ္ျဖစ္၍ ““အရဟံ””  ဂုဏ္ေတာ္ပုတီး( ၆ )ပတ္စိတ္ပါ။
၂။တနလၤာေန့   ျဂိဳလ္သက္( ၁၅ )နွစ္ျဖစ္၍  ““သမ္ၼာသမ္ၺဳေဒ္ၶါ”” ဂုဏ္ေတာ္ပုတီး( ၁၅ )ပတ္စိတ္ပါ။
၃။အဂၤါေန့ ျဂိဳလ္သက္( ၈ )နွစ္ျဖစ္၍““၀ိဇ္ၨာစရဏသမ္ၸေႏ္ၷာ””  ဂုဏ္ေတာ္ပုတီး(၈)ပတ္စိတ္ပါ။
၄။ဗုဒ္ၶဟူးေန့(နံနက္)  ျဂိဳလ္သက္( ၁၇ )နွစ္ျဖစ္၍ ““သုဂေတာ””  ဂုဏ္ေတာ္ပုတီး( ၁၇ )ပတ္စိတ္ပါ။
၅။ဗုဒ္ၶဟူးေန(ညေန)  ျဂိဳလ္သက္( ၁၂ )နွစ္ျဖစ္၍ ““ေလာက၀ိဒူ””  ဂုဏ္ေတာ္ပုတီး( ၁၂ )ပတ္စိတ္ပါ။
၆။ ၾကာသာပေတးေန့ ျဂိဳလ္သက္( ၁၉ )နွစ္ျဖစ္၍ ““အနုတ္ၲေရာပုရိသဒမ္ၼသာရထိ””       ဂုဏ္ေတာ္

   ပုတီး( ၁၉ )ပတ္စိတ္ပါ။
၇။ ေသာၾကာေန့  ျဂိဳလ္သက္( ၂၁ )နွစ္ျဖစ္၍ ““သတ္ၳာေဒ၀မနုႆာနံ”” ဂုဏ္ေတာ္ပုတီး( ၂၁ )ပတ္
    စိတ္ပါ။  
၈။ စေနေန့ ျဂိဳလ္သက္(၁၀)နွစ္ျဖစ္၍  ““ဗုေဒ္ၶါ”” ဂုဏ္ေတာ္ပုတီး( ၁၀ )ပတ္စိတ္ပါ။  
၉။ စေနေန့(အျခားအခ်ိန္)ကိတ္ျဂိဳလ္အတြက္ ““ဘဂ၀ါ””  ဂုဏ္ေတာ္ပုတီး( ၁၀ )ပတ္စိတ္ပါ။


ပုတီးစိတ္နည္းနွင့္ဆုေတာင္းပံု၊

ဘုရားတပည္ေတာ္ ဤေန့၊ ဤရက္(တနဂၤေႏြ)ေန့မွအစျပဳ၍ (စေန)ေန့တိုင္ေအာင္ (၇)ရက္ တိတိဘုရားဂုဏ္ေတာ္(၉)ပါးကိုေန့စဥ္ျဂိဳလ္သက္အလိုက္ပြားမ်ားအားထုတ္ပါမည္ဟုအဓိဌါန္ျပု
ပါသည္။ဤသို့ပြားမ်ားအားထုတ္ရေသာအက်ိဳးေၾကာင့္(ေလာကတြင္
ဆရာတဆူျဖစ္၍ လိုအပ္ေသာဆႏ္ၵမ်ားတစ္လံုးတစ္၀တည္းျပည့္စံုရပါလိုဧ။္ဘုရား)(သို့)မိမိ
လိုရာဆုေတာင္ပါ။
     ဤေန့သည္(တနဂၤေႏြ)ေန့ ျဖစ္သည့္အတြက္ (တနဂၤေႏြ)ေန့ဖြားဘုရားရဟႏ္ၲာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ အေပါင္းတို့အားရည္မွန္း၍(အရဟံ) ဂုဏ္ေတာ္ကို (တနဂၤေႏြ)ျဂိဳလ္ သက္အလိုက္ (၆)ပတ္စိ္တ္၍ ပူေဇာ္ပါမည္ဘုရား၊ ဤသို့ပူေဇာ္ရေသာအက်ိဳးအားေၾကာင့္
(၁)    (တနဂၤေႏြ) ျဂိဳလ္မင္းၾကီးသည္ကြ်န္ပ္အား ခ်စ္ခင္ၾကင္နာစြာ ေစာင့္ေရွာက္ပါေစသတည္း။
(၂)    (တနဂၤေႏြ) ေန့ဖြား သူေတာ္စင္ သူေတာ္ျမတ္အေပါင္းတို့ကေစာင့္ေရွာက္ပါေစသတည္း။
(၃)    (တနဂၤေႏြ) ေန့ဖြား ေယာက်္ား၊မိန္မအေပါင္းနွင့္သတ္ၲ၀ါအေပါင္းတို့က ေစာင့္ေရွာက္ပါေစ
သတည္း။
(၄)    (တနဂၤေႏြ) ေန့တြင္ျပဳလုပ္သမွ် ကိစ္ၥအ၀၀ ေအာင္ျမင္ပါေစသတည္း။

မွတ္ခ်က္။    ။(ကြင္းပိတ္/အဖြင့္)ေနရာမ်ားတြင္ ေန့အလိုက္/ျဂိဳလ္သက္အလိုက္ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကိုေျပာင္းစိတ္ပါ။

အက်ိဳးေက်ဇူး။    ။(၇) ရက္(၇)ၾကိမ္ ၊စုစုေပါင္း(၄၉)ၾကိမ္ ျပီးေျမာက္ပါက ပါရမီအနုအရင့္အလိုက္ စီးပြားေရး၊က်န္မာေရး၊
                    ပညာေရး၊အိမ္ေထာင္ေရး၊ရာထူးတိုး၊အေရာင္းအ၀ယ္မ်ား စတင္ထူးျခားမည္း။
(၄၉)ရက္ (၃)ၾကိမ္ျပီးေျမာက္ပါကပါရမီရင့္သန္သူျဖစ္က (၇)ရက္သားသမီးတို.ဧ။္ဆရာတ
ဆူျဖစ္မည္။ရန္သူမ်ားခယလာမည္။
                    အျမဲစိတ္သြားပါက အၾကားအျမင္ရျခင္း၊မေနာမယသိဒ္ၶိနွင့္ ျပည့္စံုျခင္း တို့ျဖစ္မည္။

                                ““ အလြန္ထူးျခားအက်ိဳးေပးေသာပုတီးစိတ္နည္း ျဖစ္သည္။””
                                            

                                                                        ဓမၼဓါန                                                    
 

  လိုတရပုတီးစိတ္နည္းပါ ယံုယံုၾကည္ၾကည္လုပ္ေဆာင္ကေအာင္ကေေအာင္ျမင္ပါမည္။
ဂါထာမျမင္ရပါကေဒါင္လုပ္ဆြဲပါ။

                                                        

ထီေပါက္ေစသည့္ဂါထာေတာ္


 
                                                  

''စာေမးပဲြေအာင္ဂါထာေတာ္''

                                                                     
                                                         ''စာေမးပဲြေအာင္ဂါထာေတာ္''

''အသက္ရွည္ေစသည့္ နာညၾတဂါထာေတာ္''

                                               ''အသက္ရွည္ေစသည့္ နာညၾတဂါထာေတာ္''

Friday, June 15, 2012

''အၾကံအစည္အလုပ္အကိုင္ေအာင္ ျမင္ေစသည္ဂါထာေတာ္''

                               ''အၾကံအစည္အလုပ္အကိုင္ေအာင္ ျမင္ေစသည္ဂါထာေတာ္''

လိုအင္ဆနၵ ျပည့္၀ေသာ အနေနၱာ အနနၱ ဘုရားရွစ္ခိုး အဓိ႒ာန္က်င္.စဥ္


                          လိုအင္ဆနၵ ျပည့္၀ေသာ အနေနၱာ အနနၱ ဘုရားရွစ္ခိုး အဓိ႒ာန္က်င္.စဥ္

နကၡတ္ေဗဒင္နည္းစနစ္အရေနေကာင္းရက္ျမတ္ေရြးနည္း


                                    နကၡတ္ေဗဒင္နည္းစနစ္အရေနေကာင္းရက္ျမတ္ေရြးနည္း

ေ၀ဒသာကုအင္း


               မိမိတိုေနအိမ္တြင္ေဘးဘယာကင္းေ၀ေစရန္ ယခုအင္းကိုေနအိမ္တခါး၀တြင္ခ်ိတ္ထားပါ

Monday, May 28, 2012