Saturday, June 16, 2012

''ျဂိုဟ္ပူးအေဟာမ်ား''

                                                                            ''ျဂိုဟ္ပူးမ်ား''

                       မူလဇာတာတြင္တနဂၤေနြနွင့္တနလၤာ ပူးယွဥ္၍''စနၵာသူရိယ''ယုဂ္ကိုရရိွသည္။ဇာတာရွင္သည္စက္မႉလက္မႉလုပ္ငန္းမ်ား
တြင္စိတ္ပါ၀င္စားတတ္သည္။ဗဟုသုတၾကြယ္၀မည္။စက္ပစၥည္းမ်ားအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္း
မ်ားလုပ္ကိုင္မည္။စက္မုႉအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ားစိတ္ပါ၀င္စားမည္။

''ေစ႒ဗလအား''


ဒိသာဗလအား


                                                                        ''ဒိသာဗလ''
ဒိသာဗလ အကို်းသာေပး၏
(၄-၅) အေရွ့အရပ္ဒိသာဗလအား
                ဇာတာရွင္သည္ အေရွ့အရပ္ဒိသာဗလအားကိုရရိွသျဖင့္ မိမိေနထိုင္ရာ အိမ္ရာသည္
အေရွ့အရပ္သို့မ်က္နွာမူရာတြင္ေနထိုင္ရျခင္း၊မိမိလုပ္ကိုင္ရာအလုပ္အကိုင္ေနရာဌာနသည္အေရွ့အရပ္
မ်က္နွာမူရာတြင္တည္ရိွျခင္း၊အေရွ့အရပ္သို့ခရီးသြားလုပ္ကိုင္ရျခင္းတို့ေၾကာင့္စီးပြားေရးနွင့္အလုပ္အကိုင္ေအာင္ျမင္မႈရရိွျခင္းတို့ကိုျဖစ္ထြန္းေစပါမည္။မိမိေနထိုင္ရာေဒသတြင္ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားျပီးစီးပြား
ေရးအလုပ္အကိုင္မ်ားေအာင္ျမင္မႈကိုရရိွပါမည္။

ေဗဒင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္''နကၡတ္ေဗဒင္၏'''ယုဂ္မ်ား''

                                                                 ''ယုဂ္မ်ား''

-၁ တန့္သခင္ျဂိုဟ္+၅ တန့္သခင္ျဂိုဟ္(ပူး)=ေ၀ဒဗလယုဂ္္(ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားနိုင္)
-၁ တန့္သခင္ျဂိုဟ္+၉ တန့္သခင္ျဂိုဟ္(ပူး)=ရူပယုဂ္(ရုပ္ဆင္းအဂၤါျပည့္စံု)
-၁ တန့္သခင္ျဂိုဟ္+၄ တန့္သခင္ျဂိုဟ္(ပူး)=ေဘာဂယုဂ္(ျြကယ္၀ခ်မ္းသာ)
-၁ တန့္သခင္ျဂိုဟ္+၇ တန့္သခင္ျဂိုဟ္(ပူး)=သမဂၢယုဂ္(စည္းရံုးေရးေကာင္း)

ဇာတာရွင္ခ်မ္းသာမလား၊

                                                           ဇာတာရွင္ခ်မ္းသာမလား၊

အေဟာအႏွစ္ခ်ဳပ္

-မူလလဂ္မွ(၂၊၆၊၈၊၁၀)တန့္
 ၅ေတးရိွက။(ထီေပါက္/ပထမတန္းစား)
-၂တန့္+သခင္=ေငြလက္ခံရာ႒ာန။
 ၅၊၉၊၁၀၊၁၁တန့္ေငြရရန္ေနရာမ်ား
-၂တန့္+၅တန့္=မိမိပညာ၊ပစၥုပၸန္ကံ
-၂တန့္+၉တန့္=အတိတ္္ကံ၊ရင္းနီွးျမုတ္နံွထားေသာ

သူေဌးယုဂ္မ်ား

                                                                                                                
                                                                      သူေဌးယုဂ္

မူလသဘာ၀သူေ႒ယုဂ္၊မူလသဘာ၀သူျြကယ္ယုဂ္
        သူေ႒း၊သူျြကယ္ ဆံုးျဖတ္ရာ၀ယ္ တနု၊ဗနၶု၊ပတိ၊ကမၼ ကိန္းေလးျဖာတြင္ ပ၊ဒု၊တ၊စ ဆင့္တန္း
ရျ့ပီးပုၾတ မွာငယ္၊သုဘာ အၾကီးမွတ္သားျပီးလွ်င္၊ကိန္း ကာရကပူးေသာအခါ အံသာ(၈)ခုသူေ႒းျပု၏
ရာသီစက္၏အဆံုးျဖတ္တည္း။
    ျဂိုဟ္ကာရက ကိန္းတြင္ရျပီး၊ကိန္ျဂိုဟ္ ကာရက သူျြကယ္ရသည္ ဘာ၀စက္၏အဆံုးျဖတ္တည္း။

ဆင္းရဲမည့္ဇာတာ


                                                                ဆင္းရဲမည့္ဇာတာ

၁။ေကမဓူမယုဂ္
၂။ကာ႒သရဗယုဂ္
၃။ပါပကတၱရိယုဂ္
၄။ အရုဒၶလဂ္ မွ (၆၊၈၊၁၂)တန့္တြင္ လဂ္ရိွကဆင္းရဲ
၅။ ၂ တန့္အိမ္ရွင္သည္ ပါပျဂိုဟ္ျဖစ္အံ့၊ပါပျဂိုဟ္မ်ား ၂ တန့္ရပ္/ပူး
(၁ေနြ၊၃ဂါ၊စေန၊ရာဟု)
    ဒသာတြင္ဥစၥာပ်က္စီးအံ့၊ ပူးေသာပါပဒသာတြင္
ဆင္းရဲမည္။

                     အထပ္ယုဂ္မ်ား မိမိဇာတာတြင္ရွိေနခဲ့ပါ ဇာတာရွင္သည္ မခ်မ္းသာႏိုင္
        
                                                သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာသံုးသပ္နိုင္ပါေစ

ခ်မ္းသာမည့္ဇာတာနွင့္ထီေပါက္ကိန္း

                                    ခ်မ္းသာမည့္ဇာတာနွင့္ထီေပါက္ကိန္း

၁။ဓနယုဂ္
၂။လဂ္မွ(၂၊၆၊၈၊၁၀)တန့္မ်ားတြင္ ၅ေတးရိွရမည္
၃။ဥပစၥည္းယုဂ္
၄။အဓိေယာဂယုဂ္
၅။သုဘကတၱရိယုဂ္
၆။အရုဒၶလဂ္သည္ လဂ္မွ(၄၊၅၊၇၊၁၁)တန့္ရပ္ ခ်မ္းသာ
  အရုဒၶလဂ္ မွ ၂/၁၁ တန့္ၾကည့္ပါ။

                                                        ေဗဒင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္
                               
                                                                                                                        ခ်မ္းသာပါေစ

အိမ္ေထာင္ေရးရာ အေဟာမ်ားအႏွွစ္ခ်ဳပ္

                   အိမ္ေထာင္ေရးရာ အေဟာမ်ား
အႏွွစ္ခ်ဳပ္

၁။(၂၊၃၊၀၊၈)ပူး၊ကာမဂုဏ္စိတ္အားၾကီး
 (၆+၀)ပူး၊တဏွာရိွန္ေတာက္၊လဂ္နွင့္ပူးလြန္ဆိုး၊ ရတန့္ဆိုးး
၂။(၁+၀)လင္ေသမ်ား/မုဆိုးမ,ျဖစ္၊(၂+၃)ကာမဂုဏ္အာရံုမ်ား၊(၃+၄)ပူးမွေကာင္း
၃။(၇တန့္၂လၤာ)(သိဟ္၁+၈)အပို်ၾကီးဇာတာလွပေက်ာ့ရွင္း
 ေဖါ့ယမင္းမ်ားပင္ျဖစ္ေစ လင္မရနိုင္ေပ
၄။(၇တန့္၁ေန)ြ+(၂+၃+၈)ပူး၊အပို်ၾကီးဇာတာပင္
၅။(၇တန့္၃ဂၤါ)ရပ္၊မုဆိုးမဇာတာ

အိမ္ေထာင္က်ခိ်န္ကိုခန့္မွန္းျခင္း

                                      အိမ္ေထာင္က်ခိ်န္ကိုခန့္မွန္းျခင္း
ေဗဒင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္

*ေကာဇာစေန (၁ မွ ၂ နွစ္အတြင္း)
- လဂ္ နွင့္ (၇)တန့္ 
- လဂ္ နွင့္ (၇)တန့္သခင္္       
- လဂ္သခင္္ နွင့္ (၇)တန့္      
- လဂ္သခင္္ နွင့္ (၇)တန့္သခင္္      အတဲြကို ျမင္ေနရမည္။
** ၀ဂၢသြားေသာျဂိုဟ္ေနာက္တခြင္ဆုတ္ယူပါ။
      
*ေကာဇာၾကာသာပေတး (၁ နွစ္အတြင္း)
- (၅)တန့္ နွင့္ (၅)တန့္သခင္ 
- (၅)တန့္ နွင့္ (၅)တန့္သခင္၊(၉)တန့္သခင္     
- ၆ ၾကာ နွင့္ (၅)တန့္ 
- ၆ ၾကာ နွင့္ (၅)တန့္သခင္     အတဲြကို ျမင္ေနရမည္။

''နကၡတ္မ်ား၏တည္ေနရာ''


                                                   ''နကၡတ္မ်ား၏တည္ေနရာ''

ဆရာၾကီး ဦးပုညေဗဒင္ေဟာေတးထပ္မ်ား


                                   ဆရာၾကီး ဦးပုညေဗဒင္ေဟာေတးထပ္မ်ား
ရာဇယုဂ္ေဟာေတးထပ္မ်ား ..
ေဗဒင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္(အနွစ္ခ်ဴပ္)

၁။ ဥပစၥည္းယုဂ္ + စနၵရာဓိေယာဂယုဂ္
၂။ ဥစ္ကသစ္လဂ္စန္းနွင့္ျဂိုဟ္နန္းမွာဆံုေသာအခါ
၃။ စေန + ဗုဒၶဟူး/၂လၤာ + ၃ဂၤါ ပူးျခင္း(လဂ္အလိုက္ၾကည့္) မူးမတ္ျဖစ္ကိန္း
၄။ ၁ေနြ + ၂လၤာ + ၄ဟူး မင္းျဖစ္တတ္ ဧ၀ကန္ မုခ်မွန္ က်မ္းျဗို့ဟစ္ေဟာ
၅။ ေရႊဂဠုန္ ဥနၵုရ ပံုစုၾကသီေဟာ္ - ၁ေနြ + ၃ဂၤါ + ၅ေတး စိတ္ထက္ျမက္ စကားမွန္္
ပူး၊ ျခေသၤ့၊ ဂဠုန္ = ၁ေနြ + ၃ဂၤါ + ၆ၾကာ - ဘာမထီ၊ ဇာနည္ဘြား သူရဲေကာင္း၊ မင္းေယာက်ာ္း

လိုတရ ပုတီးစိတ္နည္း

  လိုတရပုတီးစိတ္နည္း


           ဘုရားဂုဏ္ေတ္(၉)ပါးျဖင့္ ျဂိဳလ္တိုင္ခြင္ဘုရားမ်ားအား ပုတီးစိတ္ပူေဇာ္ပံု


၁။တနဂၤေႏြေန့  ျဂိဳလ္သက္( ၆ )နွစ္ျဖစ္၍ ““အရဟံ””  ဂုဏ္ေတာ္ပုတီး( ၆ )ပတ္စိတ္ပါ။
၂။တနလၤာေန့   ျဂိဳလ္သက္( ၁၅ )နွစ္ျဖစ္၍  ““သမ္ၼာသမ္ၺဳေဒ္ၶါ”” ဂုဏ္ေတာ္ပုတီး( ၁၅ )ပတ္စိတ္ပါ။
၃။အဂၤါေန့ ျဂိဳလ္သက္( ၈ )နွစ္ျဖစ္၍““၀ိဇ္ၨာစရဏသမ္ၸေႏ္ၷာ””  ဂုဏ္ေတာ္ပုတီး(၈)ပတ္စိတ္ပါ။
၄။ဗုဒ္ၶဟူးေန့(နံနက္)  ျဂိဳလ္သက္( ၁၇ )နွစ္ျဖစ္၍ ““သုဂေတာ””  ဂုဏ္ေတာ္ပုတီး( ၁၇ )ပတ္စိတ္ပါ။
၅။ဗုဒ္ၶဟူးေန(ညေန)  ျဂိဳလ္သက္( ၁၂ )နွစ္ျဖစ္၍ ““ေလာက၀ိဒူ””  ဂုဏ္ေတာ္ပုတီး( ၁၂ )ပတ္စိတ္ပါ။
၆။ ၾကာသာပေတးေန့ ျဂိဳလ္သက္( ၁၉ )နွစ္ျဖစ္၍ ““အနုတ္ၲေရာပုရိသဒမ္ၼသာရထိ””       ဂုဏ္ေတာ္

   ပုတီး( ၁၉ )ပတ္စိတ္ပါ။
၇။ ေသာၾကာေန့  ျဂိဳလ္သက္( ၂၁ )နွစ္ျဖစ္၍ ““သတ္ၳာေဒ၀မနုႆာနံ”” ဂုဏ္ေတာ္ပုတီး( ၂၁ )ပတ္
    စိတ္ပါ။  
၈။ စေနေန့ ျဂိဳလ္သက္(၁၀)နွစ္ျဖစ္၍  ““ဗုေဒ္ၶါ”” ဂုဏ္ေတာ္ပုတီး( ၁၀ )ပတ္စိတ္ပါ။  
၉။ စေနေန့(အျခားအခ်ိန္)ကိတ္ျဂိဳလ္အတြက္ ““ဘဂ၀ါ””  ဂုဏ္ေတာ္ပုတီး( ၁၀ )ပတ္စိတ္ပါ။


ပုတီးစိတ္နည္းနွင့္ဆုေတာင္းပံု၊

ဘုရားတပည္ေတာ္ ဤေန့၊ ဤရက္(တနဂၤေႏြ)ေန့မွအစျပဳ၍ (စေန)ေန့တိုင္ေအာင္ (၇)ရက္ တိတိဘုရားဂုဏ္ေတာ္(၉)ပါးကိုေန့စဥ္ျဂိဳလ္သက္အလိုက္ပြားမ်ားအားထုတ္ပါမည္ဟုအဓိဌါန္ျပု
ပါသည္။ဤသို့ပြားမ်ားအားထုတ္ရေသာအက်ိဳးေၾကာင့္(ေလာကတြင္
ဆရာတဆူျဖစ္၍ လိုအပ္ေသာဆႏ္ၵမ်ားတစ္လံုးတစ္၀တည္းျပည့္စံုရပါလိုဧ။္ဘုရား)(သို့)မိမိ
လိုရာဆုေတာင္ပါ။
     ဤေန့သည္(တနဂၤေႏြ)ေန့ ျဖစ္သည့္အတြက္ (တနဂၤေႏြ)ေန့ဖြားဘုရားရဟႏ္ၲာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ အေပါင္းတို့အားရည္မွန္း၍(အရဟံ) ဂုဏ္ေတာ္ကို (တနဂၤေႏြ)ျဂိဳလ္ သက္အလိုက္ (၆)ပတ္စိ္တ္၍ ပူေဇာ္ပါမည္ဘုရား၊ ဤသို့ပူေဇာ္ရေသာအက်ိဳးအားေၾကာင့္
(၁)    (တနဂၤေႏြ) ျဂိဳလ္မင္းၾကီးသည္ကြ်န္ပ္အား ခ်စ္ခင္ၾကင္နာစြာ ေစာင့္ေရွာက္ပါေစသတည္း။
(၂)    (တနဂၤေႏြ) ေန့ဖြား သူေတာ္စင္ သူေတာ္ျမတ္အေပါင္းတို့ကေစာင့္ေရွာက္ပါေစသတည္း။
(၃)    (တနဂၤေႏြ) ေန့ဖြား ေယာက်္ား၊မိန္မအေပါင္းနွင့္သတ္ၲ၀ါအေပါင္းတို့က ေစာင့္ေရွာက္ပါေစ
သတည္း။
(၄)    (တနဂၤေႏြ) ေန့တြင္ျပဳလုပ္သမွ် ကိစ္ၥအ၀၀ ေအာင္ျမင္ပါေစသတည္း။

မွတ္ခ်က္။    ။(ကြင္းပိတ္/အဖြင့္)ေနရာမ်ားတြင္ ေန့အလိုက္/ျဂိဳလ္သက္အလိုက္ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကိုေျပာင္းစိတ္ပါ။

အက်ိဳးေက်ဇူး။    ။(၇) ရက္(၇)ၾကိမ္ ၊စုစုေပါင္း(၄၉)ၾကိမ္ ျပီးေျမာက္ပါက ပါရမီအနုအရင့္အလိုက္ စီးပြားေရး၊က်န္မာေရး၊
                    ပညာေရး၊အိမ္ေထာင္ေရး၊ရာထူးတိုး၊အေရာင္းအ၀ယ္မ်ား စတင္ထူးျခားမည္း။
(၄၉)ရက္ (၃)ၾကိမ္ျပီးေျမာက္ပါကပါရမီရင့္သန္သူျဖစ္က (၇)ရက္သားသမီးတို.ဧ။္ဆရာတ
ဆူျဖစ္မည္။ရန္သူမ်ားခယလာမည္။
                    အျမဲစိတ္သြားပါက အၾကားအျမင္ရျခင္း၊မေနာမယသိဒ္ၶိနွင့္ ျပည့္စံုျခင္း တို့ျဖစ္မည္။

                                ““ အလြန္ထူးျခားအက်ိဳးေပးေသာပုတီးစိတ္နည္း ျဖစ္သည္။””
                                            

                                                                        ဓမၼဓါန                                                    
 

  လိုတရပုတီးစိတ္နည္းပါ ယံုယံုၾကည္ၾကည္လုပ္ေဆာင္ကေအာင္ကေေအာင္ျမင္ပါမည္။
ဂါထာမျမင္ရပါကေဒါင္လုပ္ဆြဲပါ။

                                                        

ထီေပါက္ေစသည့္ဂါထာေတာ္


 
                                                  

''စာေမးပဲြေအာင္ဂါထာေတာ္''

                                                                     
                                                         ''စာေမးပဲြေအာင္ဂါထာေတာ္''

''အသက္ရွည္ေစသည့္ နာညၾတဂါထာေတာ္''

                                               ''အသက္ရွည္ေစသည့္ နာညၾတဂါထာေတာ္''

Friday, June 15, 2012

''အၾကံအစည္အလုပ္အကိုင္ေအာင္ ျမင္ေစသည္ဂါထာေတာ္''

                               ''အၾကံအစည္အလုပ္အကိုင္ေအာင္ ျမင္ေစသည္ဂါထာေတာ္''

လိုအင္ဆနၵ ျပည့္၀ေသာ အနေနၱာ အနနၱ ဘုရားရွစ္ခိုး အဓိ႒ာန္က်င္.စဥ္


                          လိုအင္ဆနၵ ျပည့္၀ေသာ အနေနၱာ အနနၱ ဘုရားရွစ္ခိုး အဓိ႒ာန္က်င္.စဥ္

နကၡတ္ေဗဒင္နည္းစနစ္အရေနေကာင္းရက္ျမတ္ေရြးနည္း


                                    နကၡတ္ေဗဒင္နည္းစနစ္အရေနေကာင္းရက္ျမတ္ေရြးနည္း

ေ၀ဒသာကုအင္း


               မိမိတိုေနအိမ္တြင္ေဘးဘယာကင္းေ၀ေစရန္ ယခုအင္းကိုေနအိမ္တခါး၀တြင္ခ်ိတ္ထားပါ