Friday, August 31, 2012

အမူအခင္းျဖစ္လ်င္လုပ္ေသာယၾတာ

                          အမူအခင္းျဖစ္လ်င္လုပ္ေသာယၾတာ
                 အေၾကာင္းတခုေၾကာင့္ အမူအခင္းျဖစ္ျပီး၊ ရံုးေရာက္၊ အခု်ပ္ခန္းေရာက္ေနလ်င္-
၁။ဂဏန္းသက္ေစ့လြတ္ပါ။
၂။စာ၊ခို၊ေက်း မ်ားမ်ားလြတ္ပါ။
၃။လင္ပန္းေပၚ လက္ဘက္(၉)ပံု ပံုျပီး ေနပူမွာထားပါ၊မရုပ္ရ။(၉)ရက္လုပ္ပါ။ေဘးလြတ္မည္။

                                                                                              ''လိုရာဆနၵျပီးျပည္စံုနိွင္ပါေစ''

ႏုိင္ငံျခားေရာက္ျမန္မာမ်ား အတြက္ အိမ္တက္မဂၤလာအစီအရင္

                     ႏုိင္ငံျခားေရာက္ျမန္မာမ်ား အတြက္ အိမ္တက္မဂၤလာအစီအရင္

                      ႏုိင္ငံျခားေရာက္ျမန္မာမ်ား အိမ္အေျပာင္းအေရႊ႕ုျပဳလုပ္ရာတြင္ နကၡတ္ေဗဒင္အစီအရင္
အတိုင္း မဂၤလာက်က္သေရျပည့္စံုစြာျဖင့္ အိမ္အေျပာင္းအေရႊ႕ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေဗဒင္ဆရာအကူအညီမယူ
ဘဲ မိမိကိုယ္တိုင္ က်က္သေရ မဂၤလာအေပါင္းျပည့္စံုစြာ အိမ္တက္မဂၤလာျပဳလုပ္နွိင္ေစရန္ အစီအရင္မ်ား
ႏွင့္ အခ်ိန္အခါမ်ားကိုတင္ျပေပးလိုက္ပါသည္။
(၁) ေအာက္ပါအတိုင္းအစီအရင္လုပ္ပါ