Thursday, January 23, 2014

အမူအခင္းျဖစ္လ်င္လုပ္ေသာယၾတာ

အမူအခင္းျဖစ္လ်င္လုပ္ေသာယၾတာ

                 အေၾကာင္းတခုေၾကာင့္ အမူအခင္းျဖစ္ျပီး၊ ရံုးေရာက္၊ အခ်ဳပ္ခန္းေရာက္ေနလ်င္-
၁။ဂဏန္းသက္ေစ့လြတ္ပါ။
၂။စာ၊ခို၊ေက်း မ်ားမ်ားလြတ္ပါ။
၃။လင္ပန္းေပၚ လက္ဘက္(၉)ပံု ပံုျပီး ေနပူမွာထားပါ၊မရုပ္ရ။(၉)ရက္လုပ္ပါ။ေဘးလြတ္မည္။
                                                                                                              လိုရာဆႏၵျပည့္စံုပါေစ