Thursday, January 23, 2014

နမူနာ မဂၤလာ နာမည္ ေပးနည္း

““မဂၤလာ နာမည္””

         ျမန္မာသက္ၠရာဇ္ ၁၃၆၆ ခုနွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္(၄)ရက္ ၊ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ နုိ၀င္ဘာလ (၃၀)ရက္ ၊အဂၤါေန႔ ၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၄၀ မိနစ္ ၀၀ စက္ၠန့္ အခ်ိန္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ေမြးဖြားေသာ ဇာတာ႐ွင္ သတုိ႔သမီးးငယ္အား မွည့္ေခၚသင့္ေသာ မဂၤလာနာမည္ -


 နာမက္ၡရတိုင္စဥ္
  ၀

၆    ၅
၄    ၃
၂    ၁


ေမြးနာမ္ အဂၤါ ႏွစ္ဆင့္ တြဲဖက္မွည့္ေခၚေသာနာမည္္                           
        . ဆုလဲ့စႏ္ၵီ    . စႏ္ၵာလင္းဩ    . စုယူဇနာထက္
        . စုလဲ့နႏ္ၵာ  . စုစုသီရိ     . ဆုလဲ့သစ္ၥာ     

ေမြးဇာတာခြင္အရအားေကာင္းျဂိဳဟ္မ်ားႏွင့္႔ တဲြဖက္မွည္႕ေခၚေသာနာမည္   
    . သဲသွ်ားထူး        . ရတနာထက္ထက္    . စိန့္ဟန္နီထူး့
    . သီရိစႏ္ၵာ        . ၾကိဳင္သီရိေရွြစင္    . သဲဆုထက္
    . အမရာစိမ့္စိမ့္သူ    . သည္းသွ်ားထူး     ၾကိဳက္နွစ္သက္ရာေရွြးခ်ယ္ေပးနိုင္သည္။            

““ဘ၀တစ္သက္တာ ေဆာင္ရန္ရတနာ ႏွင့္ယၾတာ””

                   အနာကင္း၍တြင္းထြက္စစ္စစ္ျဖစ္ေသာ ႏ္ၲာေက်ာက္နီရတနာကုိလက္၀တ္တန္ဆာျပဳ
လုပ္၍အသားႏွင့္ထိေအာင္၀တ္ဆင္ေပးပါ။ၾကက္ေသြးေရာင္၀တ္စုံသည္ အက်ဳိးေပးေသာအေရာင္
ျဖစ္သည္။ခေရ၊႐ြက္လွၫြန္႔တုိ႔ကုိဘုရားတြင္ကပ္လွဴ၍တစ္ၫြန္႔တစ္ခက္ကုိ ကုိယ္အထက္ပုိင္းတြင္
ေဆာင္ေပးပါ။(ခါးေအာက္သုိ႔မေရာက္ေစရ)ေတာင္ဘက္အရပ္သည္အက်ဳိးေပးေသာအရပ္ျဖစ္၍

 ေနအိမ္၊ အိပ္ခန္း၊ အလုပ္ခန္းတုိ႔ကုိ ၄င္းအရပ္သုိ႔ မ်က္ႏွာမူေပးပါ။
       မက်န္းမာေသာ္ျပဳရန္မွာဇီးၫြန္႔၊ေျမဇာၫြန္႔တုိ႔ကုိဘုရားတြင္ကပ္လွဴ၍ဘုရားႏွင့္သံဃာ
ေတာ္္မ်ားအား ဆန္၊ဆီ၊ေဆး၊ဆားဇီးယုိ၊ ဇီးေဖ်ာ္ရည္တုိ႔ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၿပီး    ဇာတာရွင္
 က်န္းမာေစရန္ ဆုေတာင္းပါ။ 


                                                                    
                                                                                    လိုရာဆႏ္ၵျပီးျပည္စံုနွိင္ပါေစ””